:

Hvad gør indirekte tale?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad gør indirekte tale?
 2. Hvad er forskellen på direkte og indirekte tale?
 3. Hvilken effekt har direkte tale?
 4. Hvad er en Replikgengivelse?
 5. Hvad gør dækket direkte tale ved en tekst?
 6. Hvad er indirekte skatter?
 7. Hvordan skriver man en tale ind i dansk?

Hvad gør indirekte tale?

Indirekte tale er en ikke-ordret gengivelse af et udsagn, fx han siger, at han kommer. Det er det modsatte af direkte tale.

Hvad er forskellen på direkte og indirekte tale?

på to måder: ved at gentage det, som er blevet sagt (direkte tale) ved at gengive det, som er blevet sagt (indirekte tale).

Hvilken effekt har direkte tale?

Læserhenvendelse - eller direkte tiltale - er et sprogligt virkemiddel og helt konkret en henvendelsesfigur. En afsender henvender sig direkte til en modtager, som befinder sig uden for teksten. En undtagelse er apostrofen, som henvender sig til noget inde i teksten.

Hvad er en Replikgengivelse?

Replikgengivelse er en sproglig sladrehank. Replikker medfører som regel en koncentraton af tegnsætning i en tekst, og hvis tegnsætning ikke er din stærkeste side, vil replikgengivelse i din tekst, fx et bogmanuskript, blotlægge dete ømme punkt.

Hvad gør dækket direkte tale ved en tekst?

Direkte tale forelå fx her: "Han sagde: "Jeg vil faktisk også gerne være med!"". Indirekte tale forelå fx her: "Han sagde, at han faktisk også gerne ville være med". Dækket direkte tale forelå fx her: "Han sagde, at han ville faktisk også gerne være med!"

Hvad er indirekte skatter?

Indirekte skatter er som hovedregel skatter og afgifter, der er knyttet til varer og tjenesteydelser mv. opkrævet dem fra forbrugeren ved salg af varer eller tjenesteydelser. virksomhederne ikke overvælte den fulde skattebyrde på forbrugerne. Da må forbrugere og virksomheder dele skattebyrden.

Hvordan skriver man en tale ind i dansk?

Det kan fx være fødselsdagsbarnet eller en ministers svar til et folketingsmedlem. Hvem er tilstede da talen fremføres? Det kan fx være andre mennesker i rummet, eller de, som ser talen på en skræm, hvis den transmitteres....Hvordan er forholdet mellem de 5 elementer:

 1. Afsender.
 2. Modtager.
 3. Indhold.
 4. Sprog.
 5. Kontekst.