:

Hvad er reserver i egenkapital?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad er reserver i egenkapital?
  2. Hvad kan påvirke egenkapitalens forrentning?
  3. Hvad er egenkapital?
  4. Hvor stor var virksomhedens egenkapital i 2018?
  5. Er overskud overført til egenkapitalen?
  6. Er der tale om en negativ egenkapital?

Hvad er reserver i egenkapital?

Reserver er et begreb, der vedrører en virksomheds økonomi. Det er penge, der er øremærket til at blive stående i virksomheden, hvis der skulle blive brug for ekstra midler. Reserver anses som virksomhedskapital, og de kan enten være en del af virksomhedens egenkapital eller være investeret i eksterne selskaber.

Hvad kan påvirke egenkapitalens forrentning?

Egenkapitalens forrentning påvirkes af afkastningsgraden, gældsrenten og gearingen. Dvs: Hvis afkastningsgraden er større end gældsrenten, så bliver egenkapitalens forrentning større end afkastningsgraden, og virksomheden tjener på at arbejde med gæld.

Hvad er egenkapital?

  • På engelsk hedder egenkapital 'equity' eller 'owners equity', når det fremgår af regnskabet. I daglig tale er det også ofte, at egenkapitalen bliver omtalt som 'own resources'. Det kan være fordelagtigt at beregne en virksomheds gennemsnitlige egenkapital, da en egenkapital kan svinge år efter år.

Hvor stor var virksomhedens egenkapital i 2018?

  • De 350.000 kr. var virksomhedens egenkapital. Hansen Aps havde i 20.000 kr. aktiver, der var fordelt på 200.000 i varelager, 100.000 kr. i maskiner og 300.000 kr. i biler. Virksomheden havde samtidig en gæld på 800.000 kr. Hansen Aps havde en egenkapital i 20.0.0.000.

Er overskud overført til egenkapitalen?

  • Det beløb, som aktivet er steget med bliver overført til egenkapitalen. Overført overskud: Hvert år skal virksomheden lave en resultatopgørelse, hvor man her kan se, hvor meget overskud virksomheden har skabt, det pågældende år. Det overskud, eller underskud, bliver ført over til egenkapitalen.

Er der tale om en negativ egenkapital?

  • Der er tale om en negativ egenkapital, hvis der er flere passiver, end der er aktiver, og at forskellen mellem aktiver og passiver er negativ (ligesom set i eksemplet ovenfor med Hansen ApS). En negativ egenkapital giver udtryk for, at aktiverne i en virksomhed er finansieret mere af fremmedkapital end af kapital, som virksomheden selv har skabt.