:

Hvad er en statisk vurdering?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad er en statisk vurdering?
  2. Hvad er en statisk rapport?
  3. Hvad er statisk dokumentation?
  4. Hvad er brandklasse 2?
  5. Hvad koster en certificeret Statiker?

Hvad er en statisk vurdering?

Fjerner man eksempelvis et element fra en konstruktion, det kunne være flytning af en væg, nyt dør hul i en bærende væg eller nyt vindue i en tagkonstruktion, kræver det en vurdering af de øvrige bygningsdele. Til vurderingen udføres der en statisk dokumentationsrapport, hvis der er behov for det.

Hvad er en statisk rapport?

Statisk kontrolrapport udførelse, der indeholder dokumentationen for den gennemførte kontrolaf udførelse, jf. nr. 2. Dokumentation for valg af konstruktionsklasser i kapitel 26 skal indeholde grundlaget for indplacering af bygværk eller konstruktionsafsnit i konstruktionsklasser.

Hvad er statisk dokumentation?

Formålet med dokumentationen af de bærende konstruktioner - i det følgende kaldet ”statisk dokumenta- tion” - er at vise, at et bygværks bærende konstruktioner opfylder definerede krav til bærende konstruktioners styrke og anvendelighed.

Hvad er brandklasse 2?

Eksempler på byggeri i brandklasse 2 omfatter: Industri- og lagerbygninger samt avls- og driftsbygninger med højst én etage over terræn og højst én etage under terræn. Kontorbygninger hvor gulv i øverste etage højst er 45 m over terræn, og med højst én etage under terræn.

Hvad koster en certificeret Statiker?

Anerkendte statikere: For certificering til konstruktionsklasse 3 og 4 samt tredjepartskontrol: Certificeringsgebyr på 15.000 kr. Bedømmelsen af virket som statiker afregnes efter medgået tid, hvor der må regnes med en pris for bedømmelsen i størrelsesorden af 20.000-35.000 kr.