:

Hvad sker der hvis man rører ved kviksølv?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad sker der hvis man rører ved kviksølv?
 2. Hvor og hvordan forekommer kviksølv i naturen?
 3. Hvordan får man kviksølv ud af kroppen?
 4. Hvordan skiller man sig af med kviksølv?
 5. Hvad sker der hvis man spiser for meget kviksølv?
 6. Hvor i verden kan man finde kviksølv?
 7. Hvad er kviksølvs densitet?
 8. Hvem opdagede grundstoffet?
 9. Hvem opdagede grundstoffet jern?
 10. Hvad er kviksølv?
 11. Hvordan bruges kviksølv i tænderne?
 12. Hvad er kviksølvforgiftning?
 13. Hvor kom kviksølv fra havet?

Hvad sker der hvis man rører ved kviksølv?

Sådan påvirker kviksølv miljø og mennesker Kviksølv kan forårsage en række alvorlige skader på sundhed og miljø. Den måske alvorligste er skade på menneskers nervesystem allerede i fosterstadiet med en risiko for langsommere indlæring og udvikling hos børn.

Hvor og hvordan forekommer kviksølv i naturen?

Kviksølv forekommer naturligt i omgivelserne, men væsentlige mængder tilføres med røg fra forbrænding af kul og affald, hvortil kommer lokale industrier og guldminer. I vandmiljøet omdannes uorganisk kviksølv til methylkviksølv, der ophobes i fødekæderne. Særlig høje koncentrationer findes i rovfisk og havpattedyr.

Hvordan får man kviksølv ud af kroppen?

Bly, Cadmium og Aluminium fjernes effektivt med en EDTA-behandling, og Kviksølv mest effektivt fjernes med tabletbehandling. Du må regne med omkring 8-12 måneders behandling, inden du skal lave en ny kontrol urin test.

Hvordan skiller man sig af med kviksølv?

Skrab op med karton og tør efter med våd køkkenrulle Lad være med at bruge kost – det spreder kviksølvet i rummet. Brug i stedet karton til at skrabe resterne op med. Klisterbånd kan bruges til at samle rester i sprækker og revner. Tør efter med våd køkkenrulle for at få de sidste små rester med.

Hvad sker der hvis man spiser for meget kviksølv?

eks. multipel sklerose, fibromyalgi, hjerte-karsygdomme, demens, Alzheimers, autisme, underlivslidelser, brystcancer og reumatiske sygdomme. Kviksølv påvirker immunsystemet, så der sker en svækkelse af modstandskraften overfor sygdomme og infektioner.

Hvor i verden kan man finde kviksølv?

Kviksølv stammer mest fra nedfald af vulkansk aske i havet og fra kulfyrede kraftværker, men kom tidligere også i betydelig grad fra industriel forurening. De største indhold findes i store og gamle fisk i form af methylkviksølv.

Hvad er kviksølvs densitet?

Metallisk kviksølv er en væske med massefylde på 13,5 g/ml. Damptrykket er 0.16 Pa (0.0012 mmHg).

Hvem opdagede grundstoffet?

De første sikre historiske vidnesbyrd for et grundstofs opdagelse stammer fra 1669, hvor den tyske alkymist og handelsmand Henning Brand opdagede og fremstillede grundstoffet fosfor i helt ren form.

Hvem opdagede grundstoffet jern?

Egypterne fremstillede jerngenstande år f.Kr. De ældste stykker jern, man har fundet, stammer netop fra Egypten og er fra ca. 3500 år f.Kr.

Hvad er kviksølv?

 • Kviksølv 1 Tekniske anvendelser. Kviksølv er traditionelt blevet brugt i en lang række måleinstrumenter, her et barometer. Kviksølv... 2 Medicinsk anvendelse. Kviksølv er blevet anvendt til medicinsk behandling af spedalskhed og syfilis i Danmark siden... 3 Forekomst og udvinding. Kviksølv er ekstremt sjældent, idet hver ton jordskorpe-materiale i gennemsnit blot indeholder... More ...

Hvordan bruges kviksølv i tænderne?

 • Kviksølv har også tidligere været brugt til fyldninger i tænderne og ved fremstilling af hatte - hvilket ikke var så heldigt.

Hvad er kviksølvforgiftning?

 • »Flere tusinde mennesker blev meget syge, og flere af dem døde,« fortæller Martyn Poliakoff i videoen. I dag er sygdommen Minamata-syndrom, som forårsages af kviksølvforgiftning, opkaldt efter ulykken. Kviksølv har nemt ved at forme legeringer, når man blander det med andre metaller.

Hvor kom kviksølv fra havet?

 • I Japan i 1950‘erne kom der kviksølv fra de omkringliggende fabrikker i havet ved Minamata i det sydlige Japan. På bunden lavede organismer kviksølvet om til et blandet element, som kunne optages af fisk og skaldyr. Det betød, at fiskerne og beboerne i området spiste fiskene og fik store doser af kviksølv i hjernen.