:

Hvad går princippet om privacy by design ud på?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad går princippet om privacy by design ud på?
  2. Hvilke former for personoplysninger findes der og hvad er forskellen på dem?
  3. Hvilke overordnede krav gælder ved databeskyttelse gennem design?
  4. Hvad kaldes det når man indbygger databeskyttelse i designet af et program?
  5. Hvad er fælles dataansvar?

Hvad går princippet om privacy by design ud på?

Privacy by Design indebærer, at virksomheder skal beskytte personlige oplysninger ved at indarbejde forretningsprocedurer og infrastrukturer i teknologiens designspecifikationer. Det betyder, at persondatabeskyttelse skal bygges ind i nye systemers og processers arkitektur.

Hvilke former for personoplysninger findes der og hvad er forskellen på dem?

Det er derfor vi ofte omtaler oplysninger som CPR nummer, lønoplysninger, familieforhold, kontonummer osv. som "personfølsomme", men i udgangspunktet falder alle disse i kategorien 'almindelige personoplysninger' jf. forordningen.

Hvilke overordnede krav gælder ved databeskyttelse gennem design?

Virksomheder/organisationer opfordres til at iværksætte tekniske og organisatoriske foranstaltninger, ikke senere end ved design af behandlingsaktiviteterne og på en sådan måde, at principperne om privatlivets fred og databeskyttelse sikres helt fra starten (»databeskyttelse gennem design«).

Hvad kaldes det når man indbygger databeskyttelse i designet af et program?

Indbygget databeskyttelse (Privacy by design)

Hvad er fælles dataansvar?

Fælles dataansvar mellem to eller flere parter kan komme på tale, hvis parterne i fællesskab bestemmer, hvorfor der skal behandles personoplysninger (formålet), og hvordan der skal behandles personoplysninger (hjælpemidlerne).