:

Hvad er det civile beredskab?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er det civile beredskab?
 2. Er Beredskabsstyrelsen en del af forsvaret?
 3. Hvilke opgaver har Beredskabsstyrelsen?
 4. Hvor lang tid er man i Beredskabsstyrelsen?
 5. Hvad består beredskabet af?
 6. Er hjemmeværnet en del af Forsvaret?
 7. Hvad laver man i beredskabet?
 8. Hvor meget tjener man i Beredskabsstyrelsen?
 9. Hvor er der beskyttelsesrum i Danmark?
 10. Hvad får man udleveret i Hjemmeværnet?
 11. Er Hjemmeværnet frivilligt arbejde?

Hvad er det civile beredskab?

Det civile beredskabs indsats er at sikre samfundets fortsatte funktion og den enkeltes velfærd efter at den umiddelbare reddende og afbødende indsats er afsluttet. Det civile beredskab dækker nemlig over offentlige myndigheders planlægningsansvar og -arbejde med henblik på løsning af opgaver under krise eller krig.

Er Beredskabsstyrelsen en del af forsvaret?

Beredskabsstyrelsen er en styrelse under Forsvarsministeriet med redningsberedskabet som ansvarsområde. Styrelsen består af en myndighedsdivision, en operationsdivision (herunder det tidligere Civilforsvarskorps/Beredskabskorps), samt en koordinations- og styringsdivision.

Hvilke opgaver har Beredskabsstyrelsen?

Arbejdsopgaver

 • Tilsyn og rådgivning.
 • Koordination og udvikling af det nationale krisestyringssystem.
 • Transport af farligt gods.
 • Borgerrettet forebyggelse.
 • Beskyttelsesrum og sikringsrum.
 • Brandforebyggelse på virksomheder og institutioner.
 • Forskning, udvikling, analyse og statistik.
 • Uddannelser og kurser.

Hvor lang tid er man i Beredskabsstyrelsen?

Hvor lang tid tager uddannelsen? Uddannelsen tager i alt ni måneder at gennemføre.

Hvad består beredskabet af?

Typisk består beredskabet af et Brandvæsen og et Præhospital element, som i fællesskab, typisk igennem en fælles kommando/alarm central tager sig af ulykker og tilskadekomst.

Er hjemmeværnet en del af Forsvaret?

Foto: Forsvaret. Hjemmeværnet er en del af det danske militære forsvar. Mange af de militære opgaver, der løses i Danmark til støtte for samfundet, løses af Hjemmeværnet.

Hvad laver man i beredskabet?

Vi uddanner blandt andet folk til at arbejde i redningsberedskabet, udarbejder bekendtgørelser og kampagner for at forebygge brand. Vi driver og udvikler også varslingssystemet, der bruges, når Danmark rammes af større ulykker eller katastrofer og fører tilsyn med de kommunale brandvæsner på en række områder.

Hvor meget tjener man i Beredskabsstyrelsen?

Som kadet til beredskabsofficer vil din løn være ca. 22.700 kr. om måneden, og som færdiguddannet ca. 30.000 kr.

Hvor er der beskyttelsesrum i Danmark?

Bedst står det til i kommunerne Hvidovre og Albertslund, der ifølge DRs oplysninger har pladser i beskyttelsesrum til alle deres borgere. I Dragør Kommune er der ifølge rundspørgen til gengæld kun plads til 3,5 procent af beboerne.

Hvad får man udleveret i Hjemmeværnet?

Q: Får jeg udleveret noget udstyr? A: Ja, når du er blevet medlem af Hjemmeværnet, får du udleveret din uniform, så du kan deltage i alle aktiviteter og øvelser. Efterhånden som du gennemgår de relevante uddannelser, vil du også få det udstyr, du skal bruge for at varetage dine funktioner.

Er Hjemmeværnet frivilligt arbejde?

Hjemmeværnet er en frivillig militær beredskabsorganisation, der løser opgaver til støtte for samfundet, Forsvaret og Politiet. Vi hjælper med alt fra eftersøgning af forsvundne personer, miljøopgaver i danske farvande, hjælp til oversvømmelser til støtte af Forsvaret f. eks. på internationale opgaver.