:

Hvilke kemikalier angriber beton?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvilke kemikalier angriber beton?
 2. Hvad kaldes materiale der tilsættes beton?
 3. Er der syre i beton?
 4. Hvad er strandmørtel?
 5. Er beton farligt?
 6. Hvad er bindemidlet i cement?
 7. Hvordan er cement lavet?
 8. Er beton usundt?
 9. Hvordan armer man beton?
 10. Hvordan blander du tørre dele i beton?
 11. Hvad er beton?
 12. Hvordan bruger man beton?

Hvilke kemikalier angriber beton?

Da calciumklorid og -nitrat er letopløselige, er saltsyre og salpetersyre meget aggressive over for beton, da de dannede salte udvaskes fra betonen. Omvendt er calciumsaltet af den humussyre, der findes i almindelig muldjord, tungtopløseligt, hvorfor humussaltet vil fældes ud og forhindre videre angreb.

Hvad kaldes materiale der tilsættes beton?

Tilsætningsstoffer er et delmateriale til beton, der tilsættes som væske eller tørstof i betonblandingen for at modificere betonens egenskaber. Tilsætningsstoffer kan fx ændre konsistens, afbindingstid, retardere eller accelerere hærdningen, give bedre frostbestandighed og kompensere for svind.

Er der syre i beton?

Syre er nedbry- dende på beton. Øvrige tilsætningsstoffer kan eventuelt ændre betonens egenskaber.

Hvad er strandmørtel?

Strandmørtel bruges som pudse- og fugemørtel og kan også bruges til fugning af murværk efter almindelig udkradsning. Det må derimod ikke benyttes til opmuring af mur. Cementen skal tilsættes i forskellige mængder ud fra den opgave du står overfor og hvilke påvirkninger murværket vil komme ud for.

Er beton farligt?

Risiko: Cement er kraftigt irriterende og ætsende ved indtagelse og hudkontakt (specielt våd cement), samt ved stænk i øjet. Tilsætningsmidler til cement kan være stærkt ætsende.

Hvad er bindemidlet i cement?

Cement er et hydraulisk bindemiddel, dvs. den hærdner ved kemisk reaktion med vand og den hærdner under vand. Portlandcement er en cement fremstillet ved formaling af portlandcementklinker tilsat en mindre mængde gips og evt. andre materialer, som ikke har skadelig indflydelse på cementens egenskaber.

Hvordan er cement lavet?

Cement er egentlig bare lavet af almindeligt kridt og ler/sand, som bliver rørt sammen, bagt ved høj varme (kalcineret) og derefter pulveriseret, og så kan det pludselig hærde, dvs. krystallisere og blive hårdt som sten. Det kræver bare, at der tilsættes lidt vand. Cement er egentlig ikke en ny opfindelse.

Er beton usundt?

Beton anklages ofte for at afgive flygtige stoffer, der forringer luftkvaliteten og dermed indeklimaet i betonbygninger. Der findes dog stort set ingen dokumentation for denne påstand. Beton består i det væsentligste af uorganiske materialer som sand, sten og cement.

Hvordan armer man beton?

 • Beton svinder lidt, når det hærder, og har derfor brug for armering. Til mindre støbeopgaver, fx en bænk eller en blomsterkumme, er det oplagt at armere med fibre. Fiberbeton fås i færdige blandinger, der kun skal tilsættes vand. Fibrene fås også i “løs vægt”, som blandes i betonen, før der tilsættes vand.

Hvordan blander du tørre dele i beton?

 • Nogle skal kun tilsættes vand, andre skal både tilsættes vand og cement. Begge dele er nemt. Men skal du bruge meget beton, kan du spare meget ved at blande selv. De tørre dele blandes altid først, derefter tilsættes vand. Du kan blande i balje, fritfaldsblander eller tvangsblander.

Hvad er beton?

 • Beton består af cement, sand og sten i et passende blandingsforhold. Betonen har ofte navn efter, hvor store sten der anvendes. Læs mere om beton. Det er let nok at montere en ny vindueskarm af træ, men det er meget sjovere at støbe en af beton selv.

Hvordan bruger man beton?

 • Hvad er beton - og hvordan bruger man det? 1 Beton blandes med maskine. Man kan godt blande små betonmængder med håndkraft i en trillebør, hvis der er tale om en... 2 Beton leveres med kanon. En fritfaldsblander kan lejes for omkring 100 kroner om dagen. Den rummer typisk 100 liter... 3 Betonen svinder. Når betonen hærder, sker der en kemisk reaktion, som udvikler varme. Idet... More ...