:

Hvad er et optimeringsproblemer?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er et optimeringsproblemer?
 2. Hvordan finder man delta y?
 3. Hvor bruger man differentialregning?
 4. Hvad er y-værdi?
 5. Hvordan beregnes U-værdi?
 6. Hvad er U-værdien?
 7. Hvordan er y-værdien givet?

Hvad er et optimeringsproblemer?

Det kunne f. eks. være en virksomhed, der ville maksimere sit overskud, eller en konservesfabrik, der ville minimere sit metalforbrug (overfladearealet af dåserne). Vi vil først gennemgå et eksempel og bagefter komme med en opskrift på, hvordan man løser optimeringsproblemer.

Hvordan finder man delta y?

Hvis man har et fast punkt x0 og man ønsker at se, hvor meget funktionen ændres (vokser/aftager), hvis man går et lille stykke, h, hen på x-aksen, så kan man beregne funktionstilvæksten, Δy. Vi finder først f(3+h) ved at sætte 3+h ind på x's plads i funktionsudtrykket.

Hvor bruger man differentialregning?

Differentialregning viser sig at være meget anvendeligt i funktionsanalyse. Man kan således bruge det til at bestemme funktioners maksimums- og minimumspunkter, funktioners monotoniforhold, optimering af funktioner og meget andet.

Hvad er y-værdi?

 • Dvs. at den tilhørende x-værdi til y-værdien 5.5 er 7. Det svarer til, at punktet (x,y) = (7, 5.5) er et punkt på grafen for den lineære sammenhæng. Betragt den lineære sammenhæng y = 0.5x+3. Altså en lineær sammenhæng med hældningskoefficient 0.5 og begyndelsesværdi 3. Beregn den tilhørende y-værdi til x = 4.

Hvordan beregnes U-værdi?

 • Sådan beregnes U-værdi. En beregning af selve U-værdi laves ofte af en byggerådgiver, fx en ingeniør eller bygningskonstruktør, da det er en kompleks beregning. Isolans og lambda-værdi. Selve formlen for beregning af U-værdien lyder: 1 divideret med bygningsdelens samlede isolans.

Hvad er U-værdien?

 • U-værdien er et tal, der viser, hvor meget varme der strømmer gennem en bestemt bygningsdel. Den kaldes også transmissionskoefficienten. Jo lavere U-værdi, jo bedre isoleret. For at finde U-værdien skal du først udregne den såkaldte isolans (R-værdi) og varmeledningsevne (lambda-værdi).

Hvordan er y-værdien givet?

 • Vi vil som udgangspunkt prøve at beregne den tilhørende y-værdi til x-værdien 3 altså x = 3. Vi skal altså bruge formlen til beregning af y givet x (x er jo givet i dette eksempel). Dvs. at den tilhørende y-værdi til x-værdien 3 er altså 3.5. Det svarer til, at punktet (x,y) = (3, 3.5) er et punkt på grafen for den lineære sammenhæng.