:

Hvordan referere til kilder APA 7?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvordan referere til kilder APA 7?
 2. Hvordan referere til artikkel i løpende tekst?
 3. Hvordan bruke Sekundærkilde?
 4. Hvordan referere til sekundærkilder?
 5. Hvordan henvise til flere kilder?
 6. Hva er primær og sekundær kilde?
 7. Hvordan parafrasere?
 8. Hvordan sitere lange sitat?
 9. Hvordan referere til egen oppgave?

Hvordan referere til kilder APA 7?

I teksten oppgis kildens forfatter(e), årstall og eventuelt sidetall. Merk at sidetall er obligatorisk ved bruk av direkte sitat og anbefalt ved bruk av parafrasering/indirekte sitat. Henvisning til flere kilder i samme parentes skilles med semikolon. Merk at &-tegnet kun brukes i parenteser og referanseliste.

Hvordan referere til artikkel i løpende tekst?

Referanse i løpende tekst får følgende form: Én forfatter: (Forfatter, år, sidetall)...Eksemplene under er hentet fra NTNUs VIKO-side:

 1. Bok: Dybvig, D.D. ...
 2. Tidsskrift: Etternavn, Initial(er) og Etternavn, Initial(er) (År) 'Tittel på artikkel', Tittel på tidsskrift i kursiv, volum (nummer), sidetall.

Hvordan bruke Sekundærkilde?

Henvisning til sekundærkilder eks. ikke får tak i primærkilden, må du vise i teksten at du bruker sekundærkilde. Forfatter(e) av originalkilde tas med i henvisningen, etterfulgt av (årstall på primærkilde, henvist/sitert/referert i sekundærkilde).

Hvordan referere til sekundærkilder?

Skal du likevel referere til sekundærkilde, må både sekundærkilden og primærkilden vises til i teksten. Du nevner først primærkilden, med årstall dersom det er kjent, og skriver «henvist i», «referert i » eller lignende, og så sekundærkilden.

Hvordan henvise til flere kilder?

Dersom du bruker flere kilder i samme setning, kan disse settes i samme parentes dersom du skiller dem med semikolon. Kildene skal stå i alfabetisk rekkefølge. Hvis man viser til flere verk hvor flere forfattere har samme etternavn, bør man bruke initialer for å skille mellom disse.

Hva er primær og sekundær kilde?

Innenfor kildekritikk snakker vi gjerne om primærkilder og sekundærkilder. Hvis kilden du henviser til er basert på forfatterens egne tanker og forskning regnes det som en primærkilde. Hvis du velger å henvise til det forfatteren har tolket ut fra en annen kilde vil det regnes som en sekundærkilde.

Hvordan parafrasere?

Parafrasering er når du gjengir det andre, eller du selv, har skrevet tidligere, men ikke siterer direkte. Når du parafraserer, gjelder samme regler for kildehenvising som ved direkte sitat. Den eneste forskjellen er at du ikke må oppgi sidetall, men vi oppfordrer deg til å gjøre det når du kan.

Hvordan sitere lange sitat?

Langt sitat (40 ord eller meir): Når du brukar direkte sitat på 40 ord eller meir, skal du ikkje bruke sitatteikn. I staden skal du starte sitatet på ei ny linje, det skal skrivast med innrykk, og gjerne også med ei blank linje før og etter sitatet.

Hvordan referere til egen oppgave?

Dersom du skal vise til eget arbeide (f. eks. et tidligere innlevert arbeidskrav) i eksamensteksten bør du i løpende tekst henvise til [(eget arbeide)]....Du viser da at du:

 1. Viser at det ikke er en ny tanke/ide. ...
 2. Ivaretar anonymiteten (Eksamenskandidater har et anonymt kandidatnummer).
 3. Er mest mulig etterrettelig.
4. jun. 2563 BE