:

Hvad vil det sige at en undersøgelse er kvalitativ?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad vil det sige at en undersøgelse er kvalitativ?
 2. Hvad er metodiske valg?
 3. Hvad betyder kvantitativt?
 4. Hvad er et kvantitativt forsøg?
 5. hva er kvaliteten på kvalitativ forskning?
 6. hva er kvalitativ forskning i sykepleien?
 7. hva er sjekkelisten for kvalitativ forskning?
 8. hva er kvalitativ og kvantitativ metode?

Hvad vil det sige at en undersøgelse er kvalitativ?

Kvalitative data indsamler oplysninger, som søger at beskrive et emne hellere end at måle det. Tænk på indtryk, meninger og synspunkter. En kvalitativ spørgeundersøgelse er mindre struktureret: Den søger at gå i dybden med emnet for at opnå information om hvad der motiverer folk, deres tankegang og holdninger.

Hvad er metodiske valg?

Metodiske overvejelser handler ikke om at vise alt det, man ikke kan opnå viden om, fordi man har anvendt den ene eller den anden tilgang. Det handler om at vide, at man har foretaget en række valg og derefter erkende, at de medfører både muligheder og begrænsninger.

Hvad betyder kvantitativt?

Kvantitative metoder vægter, i modsætning til kvalitative metoder, indsamlingen af større mængder af "hårde" data, dvs. oplysninger, der umiddelbart kan måles og kvantificeres. De kategoriseres ofte vha. statistiske metoder, og resultaterne præsenteres numerisk.

Hvad er et kvantitativt forsøg?

I naturvidenskab skelnes mellem kvantitative og kvalitative forsøg. Kvantitative forsøg er kendetegnet ved at data kan beskrives med tal, f. eks. antal, volumen, længde.

hva er kvaliteten på kvalitativ forskning?

 • Det er publisert mange artikler om hvorfor og hvordan vi skal evaluere kvaliteten på kvalitativ forskning. Kvalitet blir ofte beskrevet med begreper som transparens, troverdighet, pålitelighet og gyldighet.

hva er kvalitativ forskning i sykepleien?

 • I Sykepleien Forskning har over halvparten av de manuskriptene vi mottar til vurdering, brukt et kvalitativt design. En mulig forklaring er at kvalitative forskningsmetoder appellerer til et fag som sykepleie siden disse metodene gir bedre mulighet til å svare på forskningsspørsmål om erfaringer, prosesser og mening.

hva er sjekkelisten for kvalitativ forskning?

 • Sjekklisten kan brukes av forskere når de planlegger å gjøre en kvalitativ studie, eller som et instrument for kritisk å vurdere en kvalitativ forskningsartikkel. De to første spørsmålene er en grunnleggende kartlegging av om dette er en studie det er verdt å evaluere.

hva er kvalitativ og kvantitativ metode?

 • Slike studier kan også ta sikte på å formulere hypoteser og teorier eller å foreta teoretisk generalisering. Kvalitativ og kvantitativ metode utfyller hverandre og kan kombineres i form av såkalt metodetriangulering ( mixed methods ).