:

Hvad er ratio data?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad er ratio data?
  2. Hvor kan man møde statistik i hverdagen?
  3. Hvordan analysere man en statistik?
  4. Hvor bruger man statistik?
  5. Hvordan finder man deskriptorer?

Hvad er ratio data?

Interval/ratio bruges når måleresultatet er en koncentration, blodtryk, højde og meget andet. På denne skala giver alle statistike beregninger mening.

Hvor kan man møde statistik i hverdagen?

Vi møder statistiske begreber overalt i hverdagen. I den sundhedsvidenskabelige litteratur vurderes behandlingers effekt på baggrund af statistiske beregninger. I medierne konfronteres vi næsten dagligt med nye oplysninger om, hvor mange der er blevet syge af et bestemt nyt produkt.

Hvordan analysere man en statistik?

I en statistisk analyse søger man at udskille den strukturelle del fra den tilfældige ved at opstille en statistisk model, hvori den strukturelle del udtrykker det pågældende fagområdes teori, mens den tilfældige del udtrykkes ved en sandsynlighedsfordeling, der afspejler usikkerhedens natur (se også ...

Hvor bruger man statistik?

Statistik kan bruges til at beskrive en talmængde. Hver enkelt tal i en talmængde kaldes en observation. Antallet af observationer i talmængden, kaldes for talmængdens størrelse og bliver ofte skrevet som . For eksempel vil vi lave statistik over karaktererne ved en eksamen.

Hvordan finder man deskriptorer?

Deskriptorer er de ord, man bruger i den del af matematik, som hedder statistik, når man skal beskrive observationer og observationssæt. Et observationssæt består af et antal observationer. En observation kaldes også for en hændelse og kan være de tal, farver osv. der kan være i en undersøgelse.