:

Hvordan sorterer man plastik?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvordan sorterer man plastik?
 2. Hvordan fungerer nedbrydning af plastik?
 3. Hvordan dannes en Plastiksuppe?
 4. Hvor mange havdyr dør af plastik?
 5. Hvordan bliver Plastikøer skabt?
 6. Hvad er Plastikøer?
 7. Hvordan bliver plast nedbrudt til mikroplast?
 8. Er plastik en vigtig del af hverdagen?
 9. Hvad er plast?
 10. Hvordan fremstilles polymerer?
 11. Hvad er forkortelsen for plast?

Hvordan sorterer man plastik?

Det må du komme i beholderen til plast

 • Plastemballage fra mad og ting.
 • Plastflasker uden pant.
 • Bestik, dunke og ting af plast.
 • Plastfolie, plastikposer og bobleplast.
 • Kartoner fra mad- og drikkevarer, fx mælkekartoner og juicekartoner.

Hvordan fungerer nedbrydning af plastik?

Det transporteres rundt med havstrømmene. Mikroplast stammer fra forskellige ting. Hvis et stykke plast ryger i havet, vil vandet og sollyset langsomt nedbryde plasten til mindre dele. Med tiden bliver det til mikroplast.

Hvordan dannes en Plastiksuppe?

Plastiksupperne dannes af vindsystemer Den varme luft stiger opad, da varm luft er lettere end kold luft. Luftens opstigning betyder, at der er mindre luft over ækvator, og der opstår et bælte med lavtryk. Når luften er steget opad, afbøjes den og driver mod syd eller nord.

Hvor mange havdyr dør af plastik?

100.000 havpattedyr og én million fugle dør hvert år på grund af plastikforurening. Mange dyr forveksler plastik med føde, og det risikerer de at af. Indtag af plastik kan betyde, at de undlader at spise normal føde samtidig med, at de kan blive forgiftet af de kemiske stoffer, som findes i materialet.

Hvordan bliver Plastikøer skabt?

Det anslås, at der i dag er 150 millioner ton plastik i verdenshavene. Når plastikken transporteres ud på de åbne oceaner, vil den samle sig i fem store områder. Det er disse områder, der udgør plastiksupperne.

Hvad er Plastikøer?

Der er dog langt fra tale om deciderede øer, men områder hvor koncentrationen af plast er højere end andre steder i havene. I Stillehavet findes områder med en meget høj koncentration af delvist nedbrudt plast og andet affald. Områderne bliver ofte omtalt som ”plastik-øer”.

Hvordan bliver plast nedbrudt til mikroplast?

»Hvis du har en plastikpose, der ender i miljøet, og den ligger på en strand, så vil uv-strålingen fra sollyset gøre, at posen ikke holder i særlig lang tid. Den vil blive rigid og smuldre, fordi polymer-strukturen bliver mere skrøbelig. På et tidspunkt bliver posen nedbrudt til mikroplast,« siger Kristian Syberg.

Er plastik en vigtig del af hverdagen?

 • Plastik kan findes i alt fra mademballage til tøj, hospitalsudstyr og smartphones, for plastik er en vigtig del af hverdagen – ikke bare i Danmark, men i hele verden, hvor plastproduktionen stiger. 1. Global plastikproduktion fra Plastics Europe 2015. Mellem 4 og 12 millioner ton plastik ender i verdenshavene hvert år?

Hvad er plast?

 • Plast er et materiale, der som en væsentlig del indeholder en højpolymer, og som på et stadium under forarbejdningen kan formes under flydning.

Hvordan fremstilles polymerer?

 • Polymererne compounderes (blandes) med forskellige additiver og fyldstoffer til plast, der normalt forarbejdes som granulat (små korn) til færdige produkter ved presning, sprøjtestøbning, ekstrudering, blæseformning eller termoformning.

Hvad er forkortelsen for plast?

 • Ordet plast er en forkortelse af engelsk plastic, af fransk plastique 'formbar', af græsk plastikos, afledn. af plassein 'forme, danne'. Man inddeler plast i to hovedtyper: termoplast og hærdeplast. Termoplast kan blødgøres ved opvarmning og størkner ved afkøling, et forhold af betydning ved forarbejdning og formgivning.