:

Hvornår kan støv eksplodere?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvornår kan støv eksplodere?
 2. Hvornår anses en væske normalt for at være eksplosiv?
 3. Hvad står ATEX for?
 4. Hvad er ATEX zone?
 5. Kan støv selvantænde?
 6. Er støv brændbart?
 7. Hvad er et ex område?
 8. Hvad er den øvre eksplosionsgrænse?
 9. Hvad betyder EX godkendt?
 10. Hvad er en ATEX APV?
 11. Kan flis selvantænde?
 12. Kan halm selvantænde?
 13. Hvilken form har gas?
 14. Hvorfor damper flis?

Hvornår kan støv eksplodere?

Støv. Næsten alt støv kan eksplodere, når støvet er blandet med luftens ilt over en vis minimumskoncentration – den nedre eksplosionsgrænse. Brændbart støv er fx støv fra kul, træ, levneds- og fodermidler (fx sukker, mel eller korn), kunststoffer, metaller eller kemikalier.

Hvornår anses en væske normalt for at være eksplosiv?

En eksplosiv atmosfære er farlig, når volumen af den eksplosive atmosfære er større end 10 liter. Der skal typisk ikke meget til for at danne 10 liter eksplosiv atmosfære, når det gælder stoffer og gasser.

Hvad står ATEX for?

ATEX står for "Atmosphere explosible". Det er fransk og betyder eksplosiv 'atmosfære'.

Hvad er ATEX zone?

ATEX-zoner Område, hvor der vedvarende, hyppigt eller i længere tid kan være en eksplosiv atmosfære bestående af en sky af brændbart støv og luft. Område, hvor der under normal drift lejlighedsvis kan forekomme eksplosiv blanding af luft og brandfarlig gas, damp eller tåge.

Kan støv selvantænde?

Varme overflader og ulmende partikler/selvantændelse: Et hvilende støvlag på en varm overflade antændes allerede ved 200-400˚C, dette kaldes ”glimtemperaturen”. Man skal være opmærksom på elektriske installationer, opvarmningssystemer, lamper, maskiner og udstyr, der kan opvarme støvlaget.

Er støv brændbart?

Støv er eksplosionsfarligt, fordi det består af findelt materiale, som har en meget stor overflade eller volumen. Når en antændelseskilde (som varme eller en gnist) møder en støvet atmosfære, er der store mængder brandbart materiale i luften, som ilden kan sprede sig over med eksplosionsagtig hast.

Hvad er et ex område?

En EX-zone 1 er et område, hvor der sandsynligvis vil forekomme en eksplosiv atmosfære af og til ved en normal aktivitet. Den eksplosive atmosfære består af en blanding af gas, støv eller damp.

Hvad er den øvre eksplosionsgrænse?

Øvre eksplosionsgrænse, UEL, er den grænse for koncentration af gas i atmosfæren, der ikke må overskrides, hvis en forbrænding skal kunne finde sted."

Hvad betyder EX godkendt?

EX godkendelse af produkter Har I et ønske om at sælge en maskine, udstyr eller komponenter til brug i eller ved ATEX områder i EU, skal disse være EX godkendt i henhold til Udstyrsdirektivet (også kaldet Produktdirektivet) 2014/34/EU (forhenværende 94/9/EF).

Hvad er en ATEX APV?

Hvad er en ATEX APV Hvis der kan opstå fare fra eksplosiv atmosfære, skal der laves en særlig arbejdspladsvurdering, med kortlægning og vurdering af eksplosionsfaren. Ofte vil det være nødvendigt at træffe både tekniske og administrative foranstaltninger for at undgå eksplosionsfaren.

Kan flis selvantænde?

Når temperaturen i stakken er steget til omkring 250 grader, kan der ske selvantændelse. Det afhænger mest af fugtindholdet og mængde af næringsstoffer i flisen hvor hurtigt varmeudviklingen sker.

Kan halm selvantænde?

En særlig risiko ved hø og halm er risikoen for selvantændelse. Hvis oplaget er fugtigt, sker der en biologisk nedbrydning, så der bliver dannet varme. Den høje varme øger hastigheden på de kemiske processer, som kan resultere i en fortsat temperaturstigning. Det kan føre til, at høet og halmen selvantænder.

Hvilken form har gas?

Hvis en gas varmes meget op, frigøres de mindst bundne elektroner fra atomerne og stoffet er nu på plasmaformen. Et tændt lysstofrørs gasser (og andre lysbuers) er på plasmaform.

Hvorfor damper flis?

Alle der arbejder med flis har en fornemmelse af, at flisstakke opfører sig forskelligt. Under lagring opstår der varme i midten af stakken, som tørrer. Stakkene damper af og til så meget, at det bliver anmeldt som brand. Processerne ændrer flisen, der ligger i stak.