:

Hvordan opstår solnedgang?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvordan opstår solnedgang?
  2. Hvorfor bliver lyset fra solen rødt under en solnedgang?
  3. Er Solen rød?
  4. Hvorfor har vi blå himmel?
  5. Hvad symboliserer sollys?
  6. Hvilken farve er solens lys?

Hvordan opstår solnedgang?

Solopgang er betegnelsen for det daglige fænomen, hvor Solen står op og bryder horisonten. Fysisk set sker dette, fordi Jorden drejer om sin egen akse med en omdrejningstid på et døgn. Når solen forsvinder i horisonten kaldes det for solnedgang.

Hvorfor bliver lyset fra solen rødt under en solnedgang?

I atmosfæren findes der også partikler, der spreder det blå lys mere end det røde. Og ved solnedgang skal solens lys passere et meget tykkere lag atmosfære, end når den står højt på himlen. Derfor bliver lysspredningen størst, når solen går ned.

Er Solen rød?

Den store mængde atmosfære, lyset skal igennem, når Solen står lavt spreder af forskellige årsager mest den blå del af sollyset og tilbage er den røde del. Det er luftens molekyler, der spreder sollyset, men også støv- og røgpartikler og bittesmå vanddråber har en betydeligt rødfarvende effekt på den lave sol.

Hvorfor har vi blå himmel?

Himlen er blå, netop fordi den er fyldt med luft. Når Solens lys skinner gennem luften, bliver det spredt af luftens gas, og vores øjne ser det som farven blå. Luften omkring Jorden er ikke tom men består af mange forskellige gasser som nitrogen, ilt og argon.

Hvad symboliserer sollys?

Solen er symbolsk blevet tillagt guddommelige kvaliteter som lys- og livgiver i mange kulturer. Ofte forbindes den med en mandlig guddom og på det jordiske plan med kongen eller kejseren. Tilsvarende forbindes Månen med det kvindelige.

Hvilken farve er solens lys?

Men Solen udsender også lys med andre bølgelængder – lys som vi vil opfatte som rødt, orange, gult og blåt lys. Solen har altså ikke en veldefineret farve. Solen udsender faktisk lys i alle regnbuens farver, og det, vi ser, er summen af alle disse synsindtryk.