:

Hvordan kan man lave rent drikkevand?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvordan kan man lave rent drikkevand?
  2. Er postevand fra hanen helt rent vand?
  3. Hvordan etablerede man regnvandsbassiner?
  4. Er regnvandsbassiner forsynet?
  5. Hvad sker der med regnvand fra byer?
  6. Er regnvand rent?

Hvordan kan man lave rent drikkevand?

Drikkevand bliver fremstillet af grundvand, der bliver pumpet op fra undergrunden. Herefter bliver vandet normalt iltet og filtreret på et vandværk, inden det pumpes ud til forbrugernes vandhaner.

Er postevand fra hanen helt rent vand?

Vandforsyningen i Danmark bygger på rent grundvand, og næsten alle steder i Danmark kan man indvinde grundvand, der er egnet til fremstilling af drikkevand. Drikkevand, der er rent og smager godt.

Hvordan etablerede man regnvandsbassiner?

  • For at undgå de skadelige effekter af de voldsomme vandmængder begyndte man i 70’erne at etablere regnvandsbassiner, som skulle fungere som en stødpude mellem by- og vandmiljø. Alle regnvandsbassiner er forsynet med en form for vandbremse, der begrænser flowet ud af bassinet til et mere naturligt niveau.

Er regnvandsbassiner forsynet?

  • Alle regnvandsbassiner er forsynet med en form for vandbremse, der begrænser flowet ud af bassinet til et mere naturligt niveau. Dermed kan vandet hurtigt ledes bort fra byerne, så der ikke opstår oversvømmede veje og kældre, men samtidig tilbageholdes vandet i bassinerne, så de hydrauliske problemer undgås.

Hvad sker der med regnvand fra byer?

  • Og hvad sker der egentlig, når regnvand fra byer ledes ud i vandmiljøet? Afstrømningen af regnvand afhænger i meget høj grad af arealanvendelsen.

Er regnvand rent?

  • Selvom man umiddelbart kunne tro, at regnvand er rent, så indeholder det en hel del forskellige stoffer. (Foto: Colourbox) Selvom man umiddelbart kunne tro, at regnvand er rent, så indeholder det en hel del forskellige stoffer. (Foto: Colourbox) Er regnvand rent? Eller kan det være skadeligt?