:

Hvad er et tilbageløbsstop?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad er et tilbageløbsstop?
  2. Hvad er skybrudssikring?
  3. Hvad koster en højvandslukke?
  4. Hvad er et højvandslukke?
  5. Hvor meget vand kommer der i et skybrud?

Hvad er et tilbageløbsstop?

Et højvandslukke også kendt som et tilbageløbsstop er faktisk et stykke kloakrør, som har to klapper indbygget. Formålet med klapperne er, at de fungerer ligesom en sluse.

Hvad er skybrudssikring?

Skybrudssikring er de tiltag, der skal sikre bygninger og inventar mod vand fra skybrud, der er så kraftige, at der opstår oversvømmelse fra ejendommens afløbssystem, det of- fentlige afløbssystem eller det omgivende terræn.

Hvad koster en højvandslukke?

Hvad koster et højvandslukke? Det koster ca. 10-14.000 kr. inklusive moms at få monteret et højvandslukke.

Hvad er et højvandslukke?

Hvad er et højvandslukke? Et højvandslukke forhindrer, at kloakvandet fra kloakken ude i vejen kan løbe baglæns i kloakrørene og op igennem afløbet i din kælder, når det regner kraftigt, og kloakken ude i vejen ikke kan nå at lede regnvandet væk hurtigt nok.

Hvor meget vand kommer der i et skybrud?

Når regnen falder som et skybrud, falder der store mængder regn på kort tid. Definitionen på et skybrud er, at det regner mere end 15 mm på under 30 minutter. 15 mm vand lyder ikke af meget. Problemet er, at vandet løber mod de lavtliggende områder i byen og skaber store oversvømmelser her.