:

Hvad er Laer model?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad er Laer model?
  2. Hvorfor bruger man Bala?
  3. Hvad er en indvending?
  4. Hvad er værdibaseret salg?
  5. Hvad kan man bruge EFU-modellen til?
  6. Hvilke egenskaber har produktet?
  7. Hvad er fordelene ved disse egenskaber?
  8. Hvad betyder indvinding af vand?

Hvad er Laer model?

LAER-modellen er en simpel metode til indvendingsbehandling, som kan bruges næsten uanset hvad du sælger. LAER-modellen handler om, hvordan du som sælger kan håndtere og bearbejde kundernes indvendinger samt hvordan du bedst præsenterer dine løsninger for dem.

Hvorfor bruger man Bala?

Brug BALA i salg og kundeservice BALA-modellen er først og fremmest et salgsværktøj, men mange bruger den også til samtalestyring, hvilket er særligt vigtigt i kundeservice og enhver dialog med eksisterende kunder, fordi den netop kan rydde al miskommunikation af vejen.

Hvad er en indvending?

Et udtryk for at en person er uenig i et emne. Betyder at en part acceptere noget uden at komme med modargumenter.

Hvad er værdibaseret salg?

Hvad er værdibaseret salg? En værdibaseret tilgang til salg er det modsatte af en klassisk salgstransaktion, hvor sælger og køber udveksler varer og betaling, men hverken har fokus på værdi over tid, service eller relationer som en del af processen.

Hvad kan man bruge EFU-modellen til?

EFU-modellen er en model til at kommunikere om et produkt med henblik på at sælge det. Modellen hjælper dig med at ”oversætte” egenskaber og tekniske begreber ved et produkt eller en service til et sprog, som kunden forstår, og det viser samtidig også udbyttet eller værdien for kunden.

Hvilke egenskaber har produktet?

EFU modellen – Hvor vinder dit produkt?

EgenskaberFordeleUdbytte
KerneproduktetDet formelle og udvidede produktDet oplevede produkt
Hvad er/gør produktet?Hvor hjælper produktet dig?Hvad betyder det så for dig?

Hvad er fordelene ved disse egenskaber?

Fordele. Fordele er fordele ved de forskellige egenskaber ved produktet, hvilket vil sige, hvad produktet gør eller kan for kunden. Fordelene ved de specifikke egenskaber kan være indforståede for dig i modsætning til kunden, og derfor er det vigtigt at sætte ord på det, så det bliver tydeliggjort for kunden.

Hvad betyder indvinding af vand?

Vandindvinding, indvinding af vand til drikkevand og andet brugsvand. Det sker i overensstemmelse med en vandindvindingsplan, der tager hensyn til forsyningsbehov, risiko for grundvandsforurening og skader på naturen, fx sænkning af vandføringen i åer. I Danmark indvindes langt hovedparten fra grundvand.