:

Hvad er forskellen på DNA og gener?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er forskellen på DNA og gener?
 2. Hvad sker der i ribosomerne?
 3. Hvad er der i et gen?
 4. Hvad er genomet lavet af?
 5. Hvad består generne af?
 6. Hvor i cellen sidder generne?
 7. Hvor mange baser indgår i menneskets DNA?
 8. Hvordan foregår DNA-replikation?
 9. Hvilken substans er den genetiske arv?

Hvad er forskellen på DNA og gener?

DNA er en forkortelse af deoxyribonukleinsyre. Et gen er en bestemt rækkefølge af disse baser, og generne er placeret på kromosomerne som perler på en snor. Tre på hinanden følgende baser i genet koder for en bestemt aminosyre. Aminosyrerne er byggestene i proteinerne.

Hvad sker der i ribosomerne?

Ribosomet er et cellulært kompleks, som består dels af ribosomalt RNA (rRNA) dels af ribosomale proteiner (r-proteiner). Ribosomet er ansvarlig for "oversættelse" af den genetiske kode i mRNA til de polypeptidkæder, alle proteiner er opbygget af. mRNA er igen en kopi af ét specifikt gen i cellens DNA (arvemasse).

Hvad er der i et gen?

Generne består af DNA og udgør (sammen med proteiner, bl. a. histoner) cellens kromosomer. Det sted, som et gen sidder på et kromosom, kaldes genets locus.

Hvad er genomet lavet af?

Dit genom består af DNA, som er opbygget af fire molekyler (A, C, G og T), der sidder som ”trinnene” i det kendte spiralformede DNA-molekyle. Hele dit genom består af ca. 6 milliarder DNA molekyler.

Hvad består generne af?

Generne består af DNA og udgør (sammen med proteiner, bl. a. histoner) cellens kromosomer. Det sted, som et gen sidder på et kromosom, kaldes genets locus.

Hvor i cellen sidder generne?

DNA er en forkortelse af deoxyribonukleinsyre. Et gen er en bestemt rækkefølge af disse baser, og generne er placeret på kromosomerne som perler på en snor. Tre på hinanden følgende baser i genet koder for en bestemt aminosyre. Aminosyrerne er byggestene i proteinerne.

Hvor mange baser indgår i menneskets DNA?

 • Baserne er adenin, thymin, cytosin og guanin, der normalt blot omtales A, T, C og G. I menneskets DNA indgår der ca. 5,5 milliarder baser, der er bundet sammen som perler på en snor i lange spiralformede kæder. De lange kæder af A'er, T'er, C'er og G'er sidder tæt sammen to og to og danner dermed en dobbeltspiral.

Hvordan foregår DNA-replikation?

 • DNA-replikation sker umiddelbart før celledeling og resulterer i to identiske kopier af det oprindelige DNA-molekyle. Processen foregår ved, at de to strenge i dobbeltspiralen skilles ad ved en kompliceret mekanisme, der bl.a. involverer enzymet DNA-helicase .

Hvilken substans er den genetiske arv?

 • DNA blev først beskrevet i 1869 af den schweiziske kemiker Johann Friedrick Miescher (1844-95) som en sur, kvælstofholdig substans, der findes i cellekernen, og han gav det navnet nuklein. Det var dog stadig en fremherskende opfattelse på det tidspunkt, at det var proteinerne, der var bærere af den genetiske arv.