:

Hvad betyder paragraf 14?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad betyder paragraf 14?
  2. Hvad er paragraf 14 forbud?
  3. Hvad betyder paragraf 71?
  4. Hvordan er arvefølgen i det danske kongehus?
  5. Hvad paragraf 71 i grundloven betyder?
  6. Hvad betyder paragraf 70?
  7. Hvor meget tjener dronningen om måneden?

Hvad betyder paragraf 14?

Ifølge planloven kan kommunalbestyrelsen nedlægge § 14-forbud mod, at der retligt eller fak- tisk etableres forhold, der kan hindres ved en lokalplan. Før der kan ned- lægges et § 14-forbud, skal der ske partshøring af samtlige ejere/brugere af ejendommen.

Hvad er paragraf 14 forbud?

Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Kommunalbestyrelsen tinglyser forbuddet på den pågældende ejendom.

Hvad betyder paragraf 71?

Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.

Hvordan er arvefølgen i det danske kongehus?

For tiden ser arvefølgen til den danske trone således ud: Kronprins Frederik. Prins Christian. Prinsesse Isabella.

Hvad paragraf 71 i grundloven betyder?

Grundlovens § 71 har følgende ordlyd: Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.

Hvad betyder paragraf 70?

§ 70. Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt.

Hvor meget tjener dronningen om måneden?

I 2021 modtog dronning Margrethe 87.211.00 kroner i statsydelse. Det er omtrent 1.269.000 kroner mere end sidste år og svarer til en månedlig apanage på knap 7.268.000 kroner.