:

Hvad er formålet med professionel kommunikation?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad er formålet med professionel kommunikation?
  2. Hvad er indre og ydre kommunikation?
  3. Hvad er en professionel samtale?
  4. Hvad er situationsbestemt kommunikation sygepleje?
  5. Hvad er en Gensvarsmodel?

Hvad er formålet med professionel kommunikation?

I et afsnit om samtale i almindelighed og dialog i særdeleshed indkredses forholdemåder, som egner sig, hvor samtalens formål er forståelse og afklaring, bl. a. anerkendelse, nysgerrighed, perspektivbevidsthed, gennemsigtighed og tydelig metakommunikation.

Hvad er indre og ydre kommunikation?

Indre og ydre kommunikation Det betyder at vi forholder os til og reflekterer over os selv, vores egne handlinger samt andres handlinger. Den indre kommunikation kan af og til virke forstyrrende for den ydre, f. eks. hvis man reflekterer over sig selv og er optaget af at besvare sine egne spørgsmål (Hermansen 2006).

Hvad er en professionel samtale?

Professionelle samtaler er målrettede samtaler, du som social- og sundhedshjælper har med fx borgere eller pårørende, hvor du som fagperson har et ansvar for, at samtalen gennemføres på en god måde, og at målet nås.

Hvad er situationsbestemt kommunikation sygepleje?

Dels at man har oplevet en større tilfredshed hos borgere, patienter og pårørende i deres forløb i sundhedsvæsnet, fordi de føler sig mere inddraget i beslutninger, og fordi der i højere grad bliver lyttet til deres ønsker og behov.

Hvad er en Gensvarsmodel?

Gensvar er en reaktion på en andens kommunikation. Du kan ved dit gensvar svække eller forstærke kommunikationen med den anden. Du kan også opmuntre den anden til at fortsætte af de linier, han eller hun er i gang med, eller du kan ændre samtalens retning med udgangspunkt i det gensvar, du giver.