:

Hvad laver man som ejendomsadministrator?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad laver man som ejendomsadministrator?
  2. Hvad kræver det at blive ejendomsadministrator?
  3. Hvad er en administrators opgave?
  4. Hvad får man i løn som ejendomsadministrator?
  5. Hvad er en administrativ myndighed?
  6. Hvad er gennemsnitsindkomst?
  7. Hvad må en vicevært?
  8. Hvem skal afgørelsen sendes til?

Hvad laver man som ejendomsadministrator?

En ejendomsadministrator har ansvaret for den løbende drift af ejendomme. Typisk varetager ejendomsadministratoren alle administrative opgaver såsom opkrævninger, regnskab, budgetter og daglig kommunikation.

Hvad kræver det at blive ejendomsadministrator?

EA-uddannelsen er den anerkendte grunduddannelse for alle ejendomsadministratorer og giver dig et solidt afsæt til en spændende karriere inden for ejendomsbranchen. Som ejendomsadministrator er du med til at skabe rammerne for folks hjem og arbejdsplads. Det stiller krav til din faglighed.

Hvad er en administrators opgave?

En administration har typisk til formål at varetage en eller anden form for funktion eller forvalte noget for andre, herunder eksempelvis forvaltning af personalemæssige og organisatoriske forhold eller sikre en servicefunktion i en virksomhed.

Hvad får man i løn som ejendomsadministrator?

PrivatStat
Rådgivning inden for investering, valuta og formue50.800 kr.-
Kontorarbejde ifm. finansielle transaktioner27.311 kr.26.148 kr.
Statistikassistent47.936 kr.36.187 kr.
Ejendomsadministrator36.360 kr.-

Hvad er en administrativ myndighed?

Hvad er administrativ ret: Administrativ lov regulerer kun den offentlige forvaltnings handlinger, når de administrative organer har offentlige beføjelser, det er det, der er kendt som imperium, som forfatterne også har kaldt administrativ myndighed.

Hvad er gennemsnitsindkomst?

Den gennemsnitlige bruttoindkomst (før skat) pr. voksen dansker udgjorde i 2019 384.000 kr. (i 2021-niveau).

Hvad må en vicevært?

Det kan blandt andet være trappevask, rengøring, kontakte håndværkere både på vegne af ejendommen og beboerne, små reparationer af diverse ting, sørge for at pærerne fungerer og meget mere. Udvendigt kan det for eksempel være at feje, slå græs, klippe hæk, sortere affald eller rydde sne.

Hvem skal afgørelsen sendes til?

Når det findes hensigtsmæssigt, er myndighederne som udgangspunkt berettiget til som service over for parten at sende en kopi af den endelige afgørelse i sagen til parten selv også, herunder eventuelt kopi af den øvrige brevveksling under sagen.