:

Hvornår er man i den terminale fase?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvornår er man i den terminale fase?
  2. Hvad er de 6 S er?
  3. Hvem er Loma Feigenberg?
  4. Hvilket lovgrundlag arbejdes der ud fra i den palliative indsats?
  5. Hvordan opdager man fugleinfluenza?

Hvornår er man i den terminale fase?

Terminal fase (dage til uger) I denne fase er det lægernes vurdering, at du som patient er uafvendeligt døende. Terminalerklæringen betyder samtidig, at der sættes yderligere stort fokus på at tilbyde al den hjælp, du behøver, både praktiske og i forhold til lindring af dine symptomer samt støtte til dine pårørende.

Hvad er de 6 S er?

Dialogen om de seks S-dimensioner fører til indsigt i patientens livsverden, patientens beretning om sig selv og sine værdier, hverdagslivet, den aktuelle helbredstilstand og tanker og følelser for fremtiden.

Hvem er Loma Feigenberg?

Loma Feigenberg (38) har som psykologisk begreb beskrevet håb som en intrapsykisk tilstand, der retter sig mod fremtiden og har en positiv, følelsesbetonet glød. Desuden tager håb afsæt i en oplevelse af tillid til at være ønsket.

Hvilket lovgrundlag arbejdes der ud fra i den palliative indsats?

Sundhedsloven, § 79, stk.

Hvordan opdager man fugleinfluenza?

De klassiske symptomer på fugleinfluenza er pludselig høj dødelighed, ophørt æglægning, nedsat foder- og vandindtag, luftvejssymptomer, øjenbetændelse med tåreflåd, diarré og eventuelt væskeophobninger samt misfarvning af huden, især i hovedet på fuglen.