:

Hvad bruges Bølgemodellen til?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad bruges Bølgemodellen til?
  2. Hvad er Bølgemodellen i fysik?
  3. Hvilken effekt har berettermodellen?
  4. Hvad hedder den person der redigerer en film?
  5. Hvad er en dramaturgisk analyse?

Hvad bruges Bølgemodellen til?

Bølgemodellen bruges, som vi har set, på at få en dramaturgi på et nyhedsprogram eller aktualitetsprogram, hvor man har en række sideordnede historier. Den bruges også der hvor man har en bøddel-offer historier, uden udviklingsmuligheder.

Hvad er Bølgemodellen i fysik?

Bølger i vand, lydbølger, lys og andre elektromagnetiske bølger kan alle beskrives med den samme grundlæggende bølgemodel. Vi begynder kapitlet med en beskrivelse af harmoniske bølger og de grundlæggende størrelser: bølgelængde, frekvens og udbredelsesfart.

Hvilken effekt har berettermodellen?

Berettermodellen er en analysemodel. Den giver overblik over historiens forløb og spændingsopbygningen i en film. Mange film har næsten samme forløb, når det gælder opbygning af fortælling og spænding. Berettermodellen viser dette forløb.

Hvad hedder den person der redigerer en film?

Betegnelsen redigeringstekniker (eller editor) bliver især benyttet inden for video- og tv-produktion. Inden for film taler man om en klipper eller filmklipper.

Hvad er en dramaturgisk analyse?

I den dramaturgiske analyse kigger man på, hvordan værkets fortælling konstrueres og fungerer. Til analysen benytter man en række modeller og begreber, med hvilke, man forsøger at afkode filmens/medieproduktionens fortællestruktur.