:

Hvordan skriver jeg en nuanceret afslutning?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvordan skriver jeg en nuanceret afslutning?
 2. Hvordan skriver man god konklusion?
 3. Hvordan laver man en god opsummering?
 4. Hvordan skriver man en god afslutning på en analyserende artikel?
 5. Hvordan laver man en sammenfatning?
 6. Hvad skal en sammenfatning indeholde?
 7. Hvad vil det sige at være nuanceret?
 8. Hvordan skriver man en god afslutning i en analyserende artikel?

Hvordan skriver jeg en nuanceret afslutning?

Hvad skal en afslutning indeholde? En afslutning skal indeholde de afsluttende overvejelser om emnet. En afslutning vil i de fleste tilfælde komme efter en konklusion (undtaget i essayet, som ikke indeholder en konklusion). Derfor er det vigtigt, at det ikke blot bliver en gentagelse af konklusionen.

Hvordan skriver man god konklusion?

Konklusionen kan indeholde:

 1. opgavens hovedpunkter og resultater i kort form.
 2. svar på problemformuleringen.
 3. vurdering af metode i form af en nuancering og evaluering af din fremgangsmåde.
 4. perspektivering af emnet – hvis der er basis for det.

Hvordan laver man en god opsummering?

To typer resumé

 1. Beskriver den sammenhæng rapporten indgår i: Formål, målgruppe, metode og synsvinkel.
 2. Præsenterer emnet og gengiver rapportens konklusioner eller anbefalinger meget kort uden at komme ind på argumentationen.
 3. Gør det muligt for læseren at vurdere, om det er denne rapport han har brug for at læse.

Hvordan skriver man en god afslutning på en analyserende artikel?

Den analyserende artikel, medieperspektiv:

 1. Indledning: Præsentation af tekstmaterialet, emne og fokus. ...
 2. Midte: Skal både indeholde medieanalyse og fortolkning samt muligvis en afrundende vurdering.
 3. Afslutning: Afslutningen refererer tilbage til indledningen ved at samle de vigtigste pointer og afrunder artiklen.

Hvordan laver man en sammenfatning?

Resumeet skrives på dansk, og er en koncentreret og relevant sammenfatning af opgavebesvarelsens hovedindhold. Det skal fylde 10-20 linjer. Resumeet skal indeholde en præsentation af opgavens problemstilling og de væsentligste metoder, resultater og konklusioner. Resumeet skrives i præsens og indeholder ingen citater.

Hvad skal en sammenfatning indeholde?

Et abstract:

 • er en sammenfatning af opgavens formål, metode, hovedpunkter, konklusion og perspektivering.
 • kan være på dansk eller engelsk. ...
 • er kort, fylder ofte ikke mere end en side. ...
 • indeholder tekstidentifikation (opgavens titel, forfatter, udgivelsesinstitution og årstal).

Hvad vil det sige at være nuanceret?

Nuancere, (se nuance), anvende fine overgange; udtrykke med mange nuancer.

Hvordan skriver man en god afslutning i en analyserende artikel?

Den analyserende artikel, medieperspektiv:

 1. Indledning: Præsentation af tekstmaterialet, emne og fokus. ...
 2. Midte: Skal både indeholde medieanalyse og fortolkning samt muligvis en afrundende vurdering.
 3. Afslutning: Afslutningen refererer tilbage til indledningen ved at samle de vigtigste pointer og afrunder artiklen.