:

Hvad sker der efter en høring?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad sker der efter en høring?
  2. Hvor lang tid varer en høring?
  3. Hvordan ser et høringssvar ud?
  4. Hvor lang skal en høringsfrist være?
  5. Hvem skal høres?
  6. Hvad betyder høringsfrist?

Hvad sker der efter en høring?

Forudsat at der er gennemført en høring skal offentliggørelsen ske, tidligst efter høringsfristens udløb, og senest når forslaget oversendes til Folketinget. Modtagne eksterne høringssvar til udkast til bekendtgørelser. Offentliggørelsen skal ske, senest når bekendtgørelsen udstedes.

Hvor lang tid varer en høring?

Når byrådet har vedtaget et forslag til en kommuneplan sendes den i offentlig høring i mindst 8 uger. Også revision (tillæg til) af kommuneplanen udsendes til høring hos borgerne i mindst 8 uger. En kommuneplan vedtages for 12 år ad gangen, men planen revideres hvert fjerde år.

Hvordan ser et høringssvar ud?

Hav en klar struktur i jeres høringssvar. Begynd med en kort indledning, hvor I fremfører de generelle og overordnede synspunkter. Herefter kan I komme med specifikke bemærkninger til de enkelte dele af forslaget. Sørg for at angive, hvad I præcist hentyder til, hvis forslaget har flere beslutningselementer.

Hvor lang skal en høringsfrist være?

Under normale omstændigheder vil en høringsfrist på 4 uger være passende. I tilfælde, hvor et lovforslag ikke forinden fremsættelsen har været sendt i almindelig høring, medtages en begrundelse herfor, svarende til hvad der allerede gælder for fremsættelsestalen ved forelæggelsen af forslaget i Folketinget.

Hvem skal høres?

Hvem skal høres? Det er selvsagt ikke muligt generelt at angive, hvem der bør høres over lovudkast. I almindelighed kan det siges, at alle offentlige myndigheder og organisationer mv., der – praktisk eller mere principielt eller ideelt – vil blive berørt af lovforslaget, bør høres.

Hvad betyder høringsfrist?

Under normale omstændigheder vil en høringsfrist på 4 uger være passende. I tilfælde, hvor et lovforslag ikke forinden fremsættelsen har været sendt i almindelig høring, medtages en begrundelse herfor, svarende til hvad der allerede gælder for fremsættelsestalen ved forelæggelsen af forslaget i Folketinget.