:

Hvad handler arbejdsmiljøloven om?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad handler arbejdsmiljøloven om?
  2. Hvor gælder Arbejdstilsynets regler?
  3. Hvad skal arbejdsmiljøloven sikre?
  4. Hvad er et arbejdsmiljø?
  5. Hvilke rettigheder har vi som medarbejdere i forhold til arbejdsmiljøloven?
  6. Hvorfor er det vigtigt arbejdsmiljø?
  7. Hvem gælder arbejdsmiljøloven for?
  8. Hvilke områder hører under arbejdsmiljøloven?

Hvad handler arbejdsmiljøloven om?

Formålsbestemmelsen i loven fastslår, at det skal være både sikkert og sundt at gå på arbejde, og at arbejdet skal tilrettelægges så det følger den sociale og tekniske udvikling i samfundet. Problemer med arbejdsmiljøet skal løses af virksomheden med vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.

Hvor gælder Arbejdstilsynets regler?

Gennemførelsen af tilsyn i private boliger. Retten til adgang til et arbejdssted gælder kun, hvor du skal føre tilsyn med overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen – dvs. hvor der udføres arbejde. Ved tilsyn i en privat bolig har du derfor kun ret til adgang til de dele af boligen, hvor der udføres arbejde.

Hvad skal arbejdsmiljøloven sikre?

Arbejdsmiljøloven dækker både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, hvorfor den både beskriver områder som sexchikane, mobning, tunge løft og siddestillinger. Hvis en arbejdsplads ikke overholder arbejdsmiljøloven, kan det medføre straf.

Hvad er et arbejdsmiljø?

Arbejdsmiljø kan defineres som «summen af alle de påvirkninger man er udsat for på sit arbejde». Påvirkninger omfatter både fysiske, psykiske, kemiske, biologiske og sociale forhold. (Se også: Psykisk arbejdsmiljø, Biologisk arbejdsmiljø, Kemisk arbejdsmiljø).

Hvilke rettigheder har vi som medarbejdere i forhold til arbejdsmiljøloven?

Som medarbejder har du forskellige rettigheder afhængigt af, om du er omfattet af en overenskomst. Men nogle rettigheder udspringer af loven og gælder derfor alle. Det drejer sig blandt andet om hvile- og arbejdstider, herunder reglen for fridøgn, 11-timers-reglen og 48-timers-reglen.

Hvorfor er det vigtigt arbejdsmiljø?

Derfor er et godt arbejdsmiljø vigtigt Først og fremmest har arbejdsmiljøet en direkte indflydelse på trivslen hos den enkelte medarbejder. Et hektisk arbejdsklima med urimelige krav til præstationer vil føre til stressede medarbejdere, som føler sig utilstrækkelige, fordi de konstant halser efter uopnåelige deadlines.

Hvem gælder arbejdsmiljøloven for?

Arbejdsmiljøloven er det lovgrundlag hvorpå arbejdsmiljøgruppens arbejde hviler. Loven gælder for alt arbejde, der udføres for en arbejdsgiver. Det vil sige, at loven udelukkende gælder for virksomhederne og deres ansatte.

Hvilke områder hører under arbejdsmiljøloven?

Arbejdsmiljøloven omfatter både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det vil sige, at loven dækker alle områder på arbejdspladsen - lige fra mobning og sexchikane til tunge løft og siddestillinger.