:

Hvilke tilladelser skal der være på plads inden man udfører forskning med mennesker?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvilke tilladelser skal der være på plads inden man udfører forskning med mennesker?
  2. Hvad er sundhedsvidenskabelig forskning?
  3. Hvordan undersøger man forskningsartikler?
  4. Hvad er metodologisk kvalitet i medicinske tidsskrifter?
  5. Hvordan lærer sygeplejestuderende at anvende forskningsartikler?
  6. Hvad er introduktionen i en forskningsartikel?

Hvilke tilladelser skal der være på plads inden man udfører forskning med mennesker?

Persondataloven skal stadig overholdes, hvilket bl. a. indebærer, at lovens regler om datasikkerhed og rettighe- der for de personer, der registreres oplysninger om, skal overholdes, og Datatilsynet skal give tilladelse inden videregivelse af oplysninger fra projektet til andre.

Hvad er sundhedsvidenskabelig forskning?

Sundhedsvidenskabelig forskning har således til formål at skabe ny viden eller efterprøve eksisterende viden om fx: sygdoms opståen eller behandling, diagnostik, forebyggelse, rehabilitering af mennesker samt. menneskets biologiske, fysiologiske eller psykologiske processer og arveanlæg.

Hvordan undersøger man forskningsartikler?

  • Forskningsartikler kan variere meget i kvalitet. Derfor er det vigtigt at kunne vurdere de resultater, som præsenteres i artiklerne. Men hvordan gør man egentlig det? En norsk højskolelektor har skrevet en praktisk guide.

Hvad er metodologisk kvalitet i medicinske tidsskrifter?

  • De fleste artikler i medicinske tidsskrifter præsenteres i IMRAD standard, dvs. med følgende indholdselementer: Introduktion-Metode-Resultater-Diskussion. Før man begynder at læse, bør man undersøge, om artiklen indeholder disse punkter. Der er skrevet meget om, hvordan metodologisk kvalitet bør vurderes.

Hvordan lærer sygeplejestuderende at anvende forskningsartikler?

  • Med denne artikel ønsker jeg at give sygeplejestuderende en indføring i, hvordan man lærer at forholde sig til forskningsartikler. Sygeplejeuddannelsen er optaget af, at studerende lærer at bruge og forstå forskningslitteratur, både i forhold til eksamensopgaver, opgaveskrivning og i den kliniske sygepleje.

Hvad er introduktionen i en forskningsartikel?

  • Introduktionen i en forskningsartikel skal beskrive baggrunden for pågældende undersøgelse. På første side skal der være et resumé, som man bør skimme allerførst. Det beskriver, hvad artiklen handler om, og det bør efterfølges af en kort oversigt over tidligere udgivet litteratur om emnet.