:

Hvordan har du det Defactum?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvordan har du det Defactum?
  2. Hvordan har du det spørgeskema 2017?
  3. Hvordan har du det 2017 Sundhedsprofil for region og kommuner?
  4. Hvordan har du det 2017 Region Syddanmark?
  5. Hvad er den nationale sundhedsprofil?
  6. Hvad skal man svare til Hvordan går det?

Hvordan har du det Defactum?

Hvordan har du det? er en undersøgelse af helbred, trivsel og sundhedsvaner hos Region Midtjyllands 1,3 mio. borgere. Undersøgelsen giver et bedre og mere dokumenteret grundlag, når kommuner og region planlægger målrettede sundhedsindsatser.

Hvordan har du det spørgeskema 2017?

Undersøgelsen giver et overblik over, hvordan det går med danskernes trivsel, sundhed og sygdom både på landsplan og i de enkelte regioner og kommuner. danskernes sundhed fra 2010 til 2017. Ved at se på udviklingen over tid får man et godt billede af, hvor det er vigtigt at sætte ind netop nu.

Hvordan har du det 2017 Sundhedsprofil for region og kommuner?

Sundhedsprofilerne bygger på borgernes egne oplysninger og giver en enestående mulighed for at få indblik i sundhedstilstanden i regio- nen, sådan som den opleves og beskrives af borgerne selv. Sundhedsprofilen er udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2017, en spørgeskemaunder- søgelse blandt 32.000 borgere.

Hvordan har du det 2017 Region Syddanmark?

I sundhedsprofilrapporten ”Hvordan har du det? Region Syddanmark 2017” kan man se data på både regionalt og kommunalt niveau. Rapporten giver os unik viden om befolkningens sundhedstilstand og viser udviklingen fra 20 til 2017, som er de år, hvor vi har indsamlet sundhedsprofildata.

Hvad er den nationale sundhedsprofil?

Den Nationale Sundhedsprofil er nationalt repræsentative undersøgelser af den voksne befolknings sundhed, trivsel og sygelighed. I sundhedsprofilen indsamles data om sundhed og sygelighed og forhold af betydning herfor, som ikke er tilgængelige i administrative registre.

Hvad skal man svare til Hvordan går det?

Ikke desto mindre er det tilfældet og det eneste passende svar, er den kort bekræftelse af, at ”det går da ganske udmærket”.