:

Hvem har vetoret i FN?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvem har vetoret i FN?
 2. hva er FNs underorganisasjoner?
 3. hva er FNs kjernepunkter?
 4. hva ble FN opprettet?
 5. hva er FNs organisasjon?

Hvem har vetoret i FN?

Faste medlemslande med vetoret

 • Frankrig.
 • Kina.
 • Rusland.
 • Storbritannien.
 • USA.

hva er FNs underorganisasjoner?

 • Samtidig har FN mange underorganisasjoner, fond og programmer med egne ansatte, egne ledere og egne arbeidsområder. Disse kalles ofte FN-systemet eller FN-familien. Blant de eldste underorganisasjonene i FN er FNs barnefond (UNICEF) og FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO).

hva er FNs kjernepunkter?

 • Kjernepunktene i FN-pakten kan oppsummeres slik: 1 FNs viktigste mål er å bevare internasjonal fred og sikkerhet, og FN har plikt til å treffe tiltak for å fjerne enhver trussel mot freden. ... 2 FN skal arbeide for å utvikle vennskapelige forhold mellom nasjoner og folk, basert på like rettigheter og selvbestemmelsesrett. 3 FN skal skape samarbeid om å løse de økonomiske, sosiale, kulturelle og humanitære problemene i verden. ...

hva ble FN opprettet?

 • FN ble opprettet like etter andre verdenskrig med hovedformål å unngå krig i framtiden. 51 land var med på å skrive under FN-pakten, en traktat som beskriver hvordan man skal arbeide for å sikre fred mellom stater, jevne ut økonomiske og sosiale forskjeller i verden og sikre alle mennesker de samme rettighetene.

hva er FNs organisasjon?

 • I tillegg har FN et stort ytre organisasjonsnettverk som består av en rekke ulike organisasjonstyper: 1 fond (for eksempel UNICEF – FNs barnefond) 2 programmer (for eksempel UNDP – FNs utviklingsprogram) 3 regionale kommisjoner (for eksempel ECLAC – FNs økonomiske kommisjon for Latin-Amerika og Karibia) 4 særorganisasjoner (for eksempel WHO – Verdens helseorganisasjon) More ...