:

Hvad sker der hvis man får base på fingrene?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad sker der hvis man får base på fingrene?
  2. Hvorfor ætser syre?
  3. Kan ætsninger opstå?
  4. Hvordan behandles ætsninger med syre/base?
  5. Hvordan undgår du ætsning i øjet?
  6. Er der ætsninger i husholdningen?

Hvad sker der hvis man får base på fingrene?

Indånding kan medføre kemisk lungebetændelse. Baseætsninger (PH over 7) ødelægger også hudens proteiner (æggehvidestoffer). Men basen skaber tillige stoffer, som trænger længere og længere ned i underhuden. Baser kræver således generelt meget længere tids skylning for at blive neutraliseret.

Hvorfor ætser syre?

Generelt kan man huske på, at stærke syre holder svagt på deres proton, mens svage syrer holder stærkt på deres proton. Det betyder også, at stærke syrer har svage korresponderende baser. Cl− er således en svag base, så svag at den ikke kan holde på en proton mod H2O.

Kan ætsninger opstå?

  • Ætsninger kan opstå efter uheld med syre og alkaliske stoffer, f.eks. batterisyre og kaustisk soda. De fleste ætsninger skyldes imidlertid de stoffer, der findes i husholdningen. Der er flere, end de fleste regner med, og det går ofte ud over mindre børn.

Hvordan behandles ætsninger med syre/base?

  • Den akutte behandling af ætsninger med syre/base/ukendt stof er altid øjeblikkelig og vedvarende skylning med vand. Syrer og især baser bevæger sig igennem huden ved diffusion, dvs. til områder med lavere koncentration af syren eller basen.

Hvordan undgår du ætsning i øjet?

  • Ved ætsning i øjet skal personen altid på skadestuen. Har en tilskademommen drukket noget ætsende, skal du give personen noget at drikke. Brug vand, saftevand eller mælk (aldrig noget spiritusholdigt), men giv ikke så meget, at der er risiko for, at han eller hun kaster op.

Er der ætsninger i husholdningen?

  • De fleste ætsninger skyldes imidlertid de stoffer, der findes i husholdningen. Der er flere, end de fleste regner med, og det går ofte ud over mindre børn. lokalirriterende og ætsende stoffer udDen store risiko opstår, når det ætsende stof passerer slimhinderne i halsen, som hæver på grund af ætsninger, og kan kvæle den tilskadekomne.