:

Hvad er COO i kemi?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er COO i kemi?
 2. Hvordan laver man en ester?
 3. Er en ester upolær?
 4. Er en ester hydrofil?
 5. Er aromatiske ringe upolære?
 6. Er polære stoffer hydrofile?
 7. hva er en ester?
 8. hvordan dannes estere?
 9. hvordan kan man navngi en ester?
 10. hva er alkalisk spalting av estere?

Hvad er COO i kemi?

Carboxylsyrer RCOOH er en naturligt forekommende stoftype. De er typisk svage syrer med pKs på ca. 5, der i vandig opløsning er delvist dissocieret til H+-kationer og RCOO- anioner. Carboxylat-anionen R-COO- navngives normalt med endelsen -oat.

Hvordan laver man en ester?

Dannelse af estere Dannelse af en ester sker via en kondensationsreaktion. Når en ester dannes, dannes den ved en kondensation af en carboxylsyre og en alkohol. Denne ester kaldes også for en ethylethanoat (ethylacetat).

Er en ester upolær?

En ester indeholder både en polær del og to upolære dele: De to alkylgrupper, R og R1 (markeret med blå cirkler), er upolære, mens den såkaldte estergruppe (markeret med rød cirkel) er polær.

Er en ester hydrofil?

Estere fremstilles enten ud fra en syre og en alkohol ved at tilsætte en katalysator, der samtidig er vandsugende, fx koncentreret svovlsyre, eller ud fra et syreklorid eller et syreanhydrid. Estere spaltes (hydrolyseres) ved kogning med vandig natrium- eller kaliumhydroxid (forsæbning).

Er aromatiske ringe upolære?

Elektronegativiteten mellem carbon og hydrogen er relativt lille, og der er ingen forskel i elektronegativiteten mellem carbon og carbon i en C-C binding. Derfor er disse bindinger ikke polære, hvilket gør, at aromatiske ringe er upolære hydrofobe forbindelser.

Er polære stoffer hydrofile?

Polære - kaldes også hydrofile (vandelskende) dvs. vandopløselige. Amfipatiske - stoffer som er både det ene og det andet. Eksempel på upolære stoffer: Carbonhydrider som: Alkaner.

hva er en ester?

 • En ester navngis etter alkoholen og karboksylsyren den er laget av. Det er to måter å navngi estere på: 1 Alkylgruppen fra alkoholen nevnes først, etterfulgt av navnet på karboksylsyren, i form av syreresten. Denne formen har... 2 Karboksylsyren nevnes først, etterfulgt av navnet på den alkylgruppen som stammer fra alkoholen. Endelsen er «-ester». More ...

hvordan dannes estere?

 • Estere dannes også ved andre prosesser, for eksempel ved reaksjon mellom en alkohol og et syreklorid eller et syreanhydrid. Videre finnes det estere av uorganiske syrer. Nitroglyserol, som ble nevnt tidligere, er for eksempel salpetersyreesteren av alkoholen glyserol.

hvordan kan man navngi en ester?

 • En ester navngis etter alkoholen og karboksylsyren den er laget av. Det er to måter å navngi estere på: Alkylgruppen fra alkoholen nevnes først, etterfulgt av navnet på karboksylsyren, i form av syreresten. Denne formen har endelsen «-at» og er i dag den vanligste måten å navnsette estere på.

hva er alkalisk spalting av estere?

 • Alkalisk spalting av estere kalles derfor ofte for forsåpning. Esterne får sine systematiske navn på samme måte som saltene, slik at alkoholrestens navn kommer i stedet for metallets. For eksempel CH 3 COOCH 3, metylacetat, eller C 6 H 5 COOC 2 H 5, etylbenzoat.