:

Hvordan regner man densiteten ud?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvordan regner man densiteten ud?
  2. Hvordan regner man saltvands densitet?
  3. Hvor meget vejer saltvand?
  4. Hvorfor vejer saltvand mere?
  5. Hvor meget vejer 1 liter saltvand?

Hvordan regner man densiteten ud?

Densitet defineres som ϱ = m/V, hvor m er massen af volumenet V af stoffet. Man kan altså få volumen ved at veje beholderen før og efter fyldning ud fra formlen: V = m/ ϱ.

Hvordan regner man saltvands densitet?

Massefylden finder man ved at dividere massen med rumfanget. Massefylde = masse divideret med Rumfang.

Hvor meget vejer saltvand?

Vands massefylde = 1 (1 liter vand vejer 1 kg). Hvis man forestiller sig 1 liter æg, så vil de veje mere end 1 kg. Ægget flyder i saltvand, fordi saltvands massefylde er større end 1. Jo mere salt, der er i vandet, jo større er massefylden.

Hvorfor vejer saltvand mere?

Saltvand har nemlig en større vægtfylde end ferskvand og kan derfor “bære” en tungere vægt. Saltvandet er tungere og tættere, fordi dets salt- og vandmolekyler binder sig tættere til hinanden, end de gør til sig selv. Beviset kan man fx se, hvis man blander en liter salt med to liter vand.

Hvor meget vejer 1 liter saltvand?

(Det vil sige, at der i en liter saltvand (1000 gram) skal være minimum 35 gram salt, NaCl). findes i grundvandsmagasiner, floder og ferskvandssøer.