:

Hvor meget er Newton i kg?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvor meget er Newton i kg?
  2. Hvad er forkortelsen for newton?
  3. Hvad er Kilogrammeter?
  4. Hvad står symbolet N for?
  5. Hvad er Einsteinium opkaldt efter?

Hvor meget er Newton i kg?

Newton, måleenhed for kraft i SI-systemet med symbolet N, opkaldt efter Isaac Newton. Enheden newton er afledt af grundenhederne kilogram (kg), meter (m) og sekund (s) på følgende måde: 1 N = 1 kg∙m∙s-2.

Hvad er forkortelsen for newton?

Newton (forkortet med symbolet N) er SI-enheden for kraft.

Hvad er Kilogrammeter?

Kilogrammeter, kgm, (gr. kilogram + meter), den kraft, der skal til for at løfte 1 kg 1 meter.

Hvad står symbolet N for?

Newton (forkortet med symbolet N) er SI-enheden for kraft. Den er opkaldt efter Isaac Newton.

Hvad er Einsteinium opkaldt efter?

Einsteinium, (efter Albert Einstein), grundstof nr. 99, atomtegn Es.