:

Hvordan defineres overarbejde?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvordan defineres overarbejde?
  2. Hvad er et Kalenderdøgn?
  3. Hvor mange timer må man arbejde i træk 3f?
  4. Hvad er kontinuerlig tjeneste?
  5. Hvor mange timer om dagen må man arbejde?

Hvordan defineres overarbejde?

Hvis du arbejder ud over de normale timer i et fuldtidsjob, er det overarbejde. Det vil sige, at det er overarbejde, hvis du på en arbejdsdag arbejder længere end planlagt, eller hvis du i norm- eller opgørelsesperioden arbejder mere end 37 timer pr. uge.

Hvad er et Kalenderdøgn?

Ofte er en "dag" eller mere præcist kalenderdag eller kalenderdøgn det samme som et døgn, altså tiden fra solopgang til næste dags solopgang. Derfor bestemmes døgnets længde i virkeligheden af hastigheden i jordens rotation.

Hvor mange timer må man arbejde i træk 3f?

Inden for hver periode på syv døgn skal du have et ugentligt fridøgn. Ifølge arbejdsmiljøloven skal det ugentlige fridøgn så vidt muligt falde på søndage og så vidt muligt samtidig for alle, der er ansat i virksomheden.

Hvad er kontinuerlig tjeneste?

Kontinuerlig tjeneste er tjeneste, der udføres på døgnbasis og bestrides af ansatte, der hver dækker funktionen i et begrænset tidsrum af døgnet og derefter forlader tjenestestedet. For kontinuerlig tjeneste skal tjenesten planlægges under hensyn til hviletidsbestemmelser og arbejdstidscirkulærets anvisninger.

Hvor mange timer om dagen må man arbejde?

Reglen fastslår, at din arbejdstid højest må være 48 timer i gennemsnit pr. uge set over en periode på fire måneder. Din ugentlige arbejdstid kan således være længere i nogle uger, hvis den kompenseres med kortere arbejdstid i andre uger. Reglen stammer fra EU's arbejdstidsdirektiv.