:

Hvordan beregnes bruttolønsordning?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvordan beregnes bruttolønsordning?
 2. Hvad kan indgå i bruttolønsordning?
 3. Er bruttolønsordning en god ide?
 4. Hvor meget skal jeg betale i aktieskat?
 5. Hvad er bruttotræk?
 6. Hvad er udbetaling af løn?
 7. Er du lønmodtager?
 8. Er en lønseddel obligatorisk?

Hvordan beregnes bruttolønsordning?

Ideen bag bruttolønsordning Ordningen sikrer, at prisen for ydelsen/produktet trækkes i medarbejderens bruttoløn før skat. Som hovedregel er bruttolønsordningen en god forretning for medarbejderen, når det pågældende produkt beskattes lempeligere end indkomstbeskatningen. For eksempel beskattes telefoner med 2.900 kr.

Hvad kan indgå i bruttolønsordning?

Bruttolønsordninger, lønomlægning eller fleksibel lønpakke er en samlet betegnelse for de ordninger, hvor du går ned i løn og i stedet modtager et eller flere personalegoder fra din arbejdsgiver (fx telefon, bredbånd, massage, uddannelse eller aviser).

Er bruttolønsordning en god ide?

Bruttolønsordning har store fordele Den store skattemæssige fordel for virksomheden er, at godets værdi ikke som udgangspunkt vil indgå i det løngrundlag, som man betaler feriepenge eller pension ud fra – og dermed sparer virksomheden reelt penge,” siger Kristian Weber.

Hvor meget skal jeg betale i aktieskat?

Sådan beregnes aktieindkomsten (2021-tal) man har i årlig aktieindkomst skal man kun betale 27% i skat af. Hvis man har så stor en aktieindkomst, at beløbet årligt overstiger grænsen, skal der betales 42% af det overskydende beløb.

Hvad er bruttotræk?

Bruttotræk må ikke forveksles med egenbetaling. Selv om medarbejderen har betalt for personalegodet via en bruttolønnedgang, er der skattemæssigt ikke tale om egenbetaling. Der er kun tale om egenbetaling, når dette sker, efter at arbejdsgiveren har indeholdt AM-bidrag og A-skat.

Hvad er udbetaling af løn?

 • Lønudbetaling. Når du ansætter en medarbejder, skal han eller hun også have løn. Derfor er udbetaling af løn et af de vigtigste emner inden for personalehåndtering. Lønudbetaling er dog meget mere end de penge, som medarbejderen får ind på sin konto. Der skal også betales skat, AM-bidrag og ATP, medarbejderen skal have feriepenge og måske pension ...

Er du lønmodtager?

 • Når man er lønmodtager, skal man ikke tænke særligt meget over lønnen. Det er nemlig arbejdsgiveren, der sørger for at betale din løn, skatter, pension osv. Som selvstændig er det en del anderledes. For nu har du ikke længere en arbejdsgiver, der sørger for, at du får løn og at den skat, du skal betale bliver betalt.

Er en lønseddel obligatorisk?

 • En lønseddel er obligatorisk, når du udbetaler løn til din medarbejder. Faktisk er det lovpligtigt, at medarbejderen får en lønseddel, da det er hans eller hendes kvittering for, at der er betalt skat og AM-bidrag af lønnen.