:

Hvad er TCI tilfælde?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad er TCI tilfælde?
  2. Kan man blive rask efter en hjerneblødning?
  3. Hvad får man hjerneblødning af?
  4. Hvad er et hjerteinfarkt?
  5. Hvad sker der når man får en hjerneblødning?

Hvad er TCI tilfælde?

TCI - transitorisk cerebral iskæmi er symptomer, som skyldes forbigående iltmangel i dele af hjernen. TCI er betegnelsen for et kortvarigt tab af funktioner, som forsvinder igen indenfor 24 timer. Oftest varer tabet af funktioner dog kun minutter til et par timer.

Kan man blive rask efter en hjerneblødning?

Ved lette og middelsvære lammelser (pareser) kan du som regel genvinde førligheden efter optræning, men total lammelse (paralyse) i en arm eller et ben fører oftest til varig invaliditet. Ca. 20 % dør inden for den første måned, og blandt dem, der overlever, vil ca. 35 % blive afhængig af hjælp fra andre.

Hvad får man hjerneblødning af?

Åreforkalkning er den væsentligste årsag til apopleksi. Når blodkarrene bliver forkalkede kan der dannes blodpropper i de blodkar, der forsyner hjernen med blod. Desuden kan forkalkede blodkar lettere revne og give anledning til hjerneblødninger.

Hvad er et hjerteinfarkt?

En blodprop i hjertet (et myokardieinfarkt) opstår, når en kranspulsåre eller en af dens forgreninger bliver lukket til. Tillukningen medfører, at hjertet bliver skadet, fordi der ikke bliver ført nok blod til det. Der er flere blodårer, der forsyner hjertemusklen.

Hvad sker der når man får en hjerneblødning?

Årsager til hjerneblødning brist på et blodkar. Subaraknoidal blødning: Bristning af et blodkar mellem hjernehinderne, som typisk skyldes brist af en udposning på en pulsåre (aneurisme). Blødninger som følge af ulykkestilfælde, fx kraniebrud.