:

Hvad er et logistiksystem?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad er et logistiksystem?
  2. Hvad betyder logistik problemer?
  3. Hvad er en logistikafdeling?
  4. Hvad er formålet med et lager?
  5. Hvad er et Dekoblingspunkt?
  6. Hvad forårsager Bullwhip -/ Forrester effekten?

Hvad er et logistiksystem?

Logistiksystemets elementer og opbygning. Logistiksystemet må i overensstemmelse med logistiktankegangen og systembetragtningen som elementer have alle de institutioner og enheder, der direkte øver indflydelse på virksomhedens materiale, komponent- og varestrømme. Dette uanset type, placering og ejerforhold.

Hvad betyder logistik problemer?

I virksomheder kan logistikken enten have internt fokus eller kigge på hele forsyningskæden fra oprindelig leverandør til slutbruger – se Supply Chain Management. En del logistiske problemstillinger kan undersøges ved hjælp af operationsanalyse og optimering – det gælder eksempelvis lagerstyring og ruteplanlægning.

Hvad er en logistikafdeling?

Logistik foregår både på det strategiske, taktiske samt operative niveau i en virksomhed og handler kort sagt om styring af produktions- samt varestrømme, informationsudveksling og arbejdsgange i en virksomhed, hvor formålet er at opnå en så effektiv produktions- og distributionsproces som muligt.

Hvad er formålet med et lager?

Med Lager får du et klart og struktureret overblik over dit varelager. Det giver dig mulighed for at optimere og forbedre din indtjening og forretning. Du kan fx se, hvilke varer der er på lager, hvilke varer det er tid til at genbestille, hvilke varer der sælger som forventet og hvilke, der ikke gør.

Hvad er et Dekoblingspunkt?

På dansk anvendes ofte betegnelsen "dekoblingspunktet" eller ”skillelinien” til beskrivelse af, hvor en virksomheds produktion går fra at være lagerstyret til at være kun- deordrestyret. Undertiden betegnes dette også ”træk/tryk-punktet”.

Hvad forårsager Bullwhip -/ Forrester effekten?

De 4 hovedårsager til Bullwhip effekten er: Tidsforsinkelser (Forrester effekten), batching (Burbidge effekten), vareknaphed med dertil hørende hamstring (Houlihan effekten) samt prisfluktuationer. En yderligere årsag, som er med til at forstærke virkningen af de 4 årsager, er den menneskelige faktor.