:

Hvad er 3 7 dele i procent?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad er 3 7 dele i procent?
  2. Hvad er 4 5 dele i procent?
  3. Hvordan regner man 1 8?
  4. Hvordan regner man procent 5 klasse?
  5. Hvor meget er 1 6 i procent?
  6. Hvad er 1 8 i procent?

Hvad er 3 7 dele i procent?

3/7 er altså det samme som 42,86 % i procent.

Hvad er 4 5 dele i procent?

Fra brøk til procent Når man skal omregne en brøk til en procentsats, så skal man forlænge eller forkorte brøken således, at der står 100 i nævneren. Dette skyldes, at én procent netop svarer til én hundrededel. I eksemplet ovenfor har vi forlænget brøken med 25, fordi 425=100.

Hvordan regner man 1 8?

For at omskrive en brøk til decimaltal skal du dividere tælleren med nævneren. Står du og skal have et tal fra brøk til decimaltal. For når man skal omskrive brøker til decimaltal skal man faktisk bare dividere tælleren(det øverste tal) med nævneren(det nederste tal).

Hvordan regner man procent 5 klasse?

Når man skal regne procent af et tal, starter man med at dividere med 100 og dernæst ganger man med procenttallet. Når man skal regne procent, regner man typisk på denne måde, da procent er hundrededele – når man dividerer med 100 finder, man én hundrededel af et tal.

Hvor meget er 1 6 i procent?

Den nemmeste omregning er fra decimaltal til procent. Det eneste du skal gøre er, at gange dit decimaltal med 100, også har du tallet i procent.

Hvad er 1 8 i procent?

Den nemmeste omregning er fra decimaltal til procent. Det eneste du skal gøre er, at gange dit decimaltal med 100, også har du tallet i procent.