:

Hvilke hajer er der i Danmark?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvilke hajer er der i Danmark?
  2. Kan man spise sildehaj?
  3. Er en sildehaj dansk?
  4. Hvor stor er en haj?
  5. Hvor er den hvide haj?
  6. Hvor varmt er det Røde Hav?

Hvilke hajer er der i Danmark?

Der findes hajer i Danmark De mest almindelige hajer i danske farvande er små hajer som småplettet rødhaj og pighaj, men der findes også større arter som gråhaj og sildehaj. Engang i mellem besøger sjældne hajarter som rævehaj, blåhaj og verdens anden største haj, brugden, de danske farvande.

Kan man spise sildehaj?

Sildehajen skal – ifølge biologerne på Kattegatcentret – ikke spises, da den er en truet dyreart.

Er en sildehaj dansk?

Gennem tiden er der registreret 26 hajer i Danmark, men det er kun 15-16 hajarter, der er faste beboere. De mest almindelige hajer i Danmark er pighaj, sildehaj og småplettet rødhaj.

Hvor stor er en haj?

Den hvide haj (latin: Carcharodon carcharias), også kendt som hvidhajen eller den store hvide haj, er en bruskfisk, der tilhører sildehaj-familien (Lamnidae). Den kan blive op til 8 meter, hvilket gør den til verdens største kødædende fisk. En hvidhaj er dog i gennemsnit 3-4 meter lang.

Hvor er den hvide haj?

I dag lever hvidhajen over hele verden i have med en temperatur på 12-14 grader. Hvidhajens foretrukne levesteder er Sydafrika, Australien og USA, men vi skal ikke føle os alt for sikre her i det kolde nord. De seneste år er der flere gange observeret store hvidhajer svømmende rundt ud for Skotland og Englands sydkyst.

Hvor varmt er det Røde Hav?

Overfladetemperaturen varierer mellem 30 °C om sommeren og 18 °C om vinteren. Dybvandet, der i Det Røde Hav dannes ved nedsynkning om vinteren i det nordlige havområde, er meget homogent med en temperatur på 21,7 °C og en saltholdighed på 40,6 ‰.