:

Hvor stor er bidronningen?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor stor er bidronningen?
 2. Kan bidronninger flyve?
 3. Hvordan kommer jeg af med en bisværm?
 4. Hvor mange bier i en bisværm?
 5. Hvordan vælger bier deres dronning?
 6. Kan en bidronning stikke?
 7. Kan bier flyve i regn?
 8. Hvad gør man hvis man har bier?
 9. Hvem henter bier?
 10. Hvor langt flyver en bisværm?
 11. Hvor bor bier i naturen?

Hvor stor er bidronningen?

En dronning vejer 0,23 gram. Dronningen spiser 4.25 gange sin egen vægt i døgnet. Dronningen er ca. 16-20 mm.

Kan bidronninger flyve?

En dag, vejret er godt, forlader hun stadet og flyver til en dronesamleplads, hvor parringen sker højt oppe i luften. Dronningen kan også forlade stadet, når bifamilien sværmer.

Hvordan kommer jeg af med en bisværm?

Fjern bisværm Der findes faktisk en såkaldt sværmerhenterliste over biavlere, der vil hente din bisværm, så de kan indgå i disse biavl. Mange af disse biavlere vil fjerne bisværmen uden beregning, men sørg lige for at spørge ind til det, inden du ulejliger dem ud på adressen.

Hvor mange bier i en bisværm?

En bisværm kan variere meget i størrelse, men kan bestå af omkring 20.000 arbejderbier, et par hundrede droner (hanner) og én dronning.

Hvordan vælger bier deres dronning?

Så er hun den eneste dronning i boet. Efter et par dage flyver hun ud for at parre sig. Hun vælger en dag hvor vejret er godt – og så flyver hun 100 meter op i luften til et bestemt sted, hvor dronerne – hannerne – samler sig og venter på de unge dronninger. Her parrer hun sig med 6 til 8 hanner.

Kan en bidronning stikke?

Dronningen og dronerne kan ikke stikke. Det er smart, at arbejderbierne kan stikke, for så kan den forsvare bifamilien, hvis der er nogen, som vil stjæle honning eller ødelægge deres hjem.

Kan bier flyve i regn?

De fleste biavlere kender vist dette varsel: Hvis der flyver flere bier ud, end der kommer hjem, bliver det fint vejr de næste 20 minutter. Og modsat: Hvis der kommer flere hjem, end der flyver ud, bliver det højst sandsynligt regn indenfor 20 minutter.

Hvad gør man hvis man har bier?

Hvad gør man ved bistik?

 1. Fjern brodden med en nål eller ved at skrabe ud med en kniv.
 2. Køl området af med is, det vil lindre smerten.
 3. Ved allergi skal der tages højde for det, og evt. kontaktes læge.

Hvem henter bier?

Biavleren henter bisværm i haven. Biavleren kommer og indfanger bisværmen. Det afhænger meget af hvor sværmen sidder, hvor nemt det er at få sværmen indfanget. Hvis den sidder på en gren der kan klippes af, er det meget nemt.

Hvor langt flyver en bisværm?

I første omgang flyver sværmen ikke så langt væk fra bistadet. Ofte slår den sig ned i et træ, hvor bierne samler sig i en klase. Her hviler de fleste af bierne sig, mens andre flyver ud for at finde et sted, hvor de kan bo. Når de har fundet en ny bolig, flyver alle bierne i sværmen derhen og flytter ind.

Hvor bor bier i naturen?

De foretrækker som regel en finkornet og sandet jord og yngler på lysåbne steder. Jordbier (Andrenidae) bygger deres reder på tørre og sandede, gerne sydvendte skråninger, hvor de tit optræder i store kolonier. Også vejbierne (Halictidae) placerer deres reder i tætte kolonier i jorden, gerne ved skovveje.