:

Hvad er et bjælkelag?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er et bjælkelag?
 2. Hvilke regler gælder for dimensionering af bjælkelag?
 3. Hvordan kan man finde ud af hvor langt der skal være mellem strøerne?
 4. Hvad er et svømmende gulv?
 5. Hvad er et etagedæk?
 6. Hvor langt kan træ spænde?
 7. Hvad er Lysvidde spær?
 8. Hvor langt skal der være mellem strøer?
 9. Hvor langt skal der være mellem strøer til terrasse?
 10. Hvilken gulvtype skal jeg vælge?
 11. Hvad er flydende trægulv?
 12. Hvad består en etageadskillelse af?
 13. Hvad koster et etagedæk?
 14. Hvor langt kan spær spænde?
 15. Hvor meget kan en limtræsbjælke holde?

Hvad er et bjælkelag?

Bjælkelag, etageadskillelse, der danner gulv i rummet over og loft i rummet under dette. I sin enkleste form består et bjælkelag af bjælker, understøttet af mure eller af søjler og bjælker, og dækket af brædder.

Hvilke regler gælder for dimensionering af bjælkelag?

Dimensionering af fritbærende bjælkelag – forudsætninger: Nedbøjningen: De angivne spændvidder svarer til, at nedbøjningen for nyttelast (1500 N/m²) ikke overstiger 1/600 x spændvidden. Tabellen er udformet så den første lodrette række er dimensionen på bjælkelaget. Den øverste vandrette række med 0.3 m, 0.4 m osv.

Hvordan kan man finde ud af hvor langt der skal være mellem strøerne?

Strøafstanden afgøres af gulvbræddernes tykkelse. Er der for stor afstand mellem strøerne ift. belastningen på gulvet, så vil gulvet komme til at gynge og knirke. Ved visse typer gulvbrædder må afstanden mellem strøerne være på max. 400 mm, mens den ved andre typer kan være helt op til 950 mm.

Hvad er et svømmende gulv?

Et svømmende gulv er et ikke-bærende gulv, hvor belægningen så at sige ligger frit oven på underlaget, der ligger på undergulvet. Belægningen er altså hverken sømmet eller limet fast til underlaget eller undergulvet. Her vil det svømmende gulv kunne bevæge sig i takt med belastning og temperaturer.

Hvad er et etagedæk?

Etageadskillelse er betegnelse for hele adskillelsen – det vil sige den bærende konstruktion (dækket) og gulv og loft. Etageadskillelser er enten udført som bjælkelag eller som dækskiver. De forskellige typer af etageadskillelser er ens opbygget, uanset om bygningen har langsgående eller tværgående bærende vægge.

Hvor langt kan træ spænde?

Bjælker af konstruktionstræ kan anvendes med et frit spænd på op til 8 meter eller mere afhængig af den valgte styrkeklasse samt bjælkernes dimension og udformning.

Hvad er Lysvidde spær?

Lysvidden L måles vandret mellem remmene. Når bjælke- længden er l og hældningen er βbestemmes lysvidden som L = l cosβ- 0,1 m. l er længden fra midte til midte af bjælkeunderstøtninger.

Hvor langt skal der være mellem strøer?

Ved montering direkte på strøer eller bjælker sømmes/skrues brædderne direkte på strø- eller bjælkegulvet med max 600 mm som afstand mellem midten af strøer/bjælker ved boliger og lignende, max 420 mm ved let erhverv eller samlingslokaler. 50-80 mm afstand mellem første strø og væggen.

Hvor langt skal der være mellem strøer til terrasse?

For at terrassebrædderne får den mest optimale støtte, skal strøer/tværbjælkerne have en afstand på mellem 40-60 cm. Skal din terrasse lægges på et underlag som f. eks. en græsplæne, hvor der ikke er fast bund, skal du sørge for at bunden er gjort fast.

Hvilken gulvtype skal jeg vælge?

Jo glattere overflade gulvet har (fx lakeret), jo nemmere er gulvet af rengøre. Hvis klinker og fliser har en ru overflade er de mere skridsikre, men de kan også være en del sværere at rengøre. Er overfladen på klinker og fliser dermed poleret er de nemme at gøre rene. Se vores udvalg af klinke- og fliserengøring her.

Hvad er flydende trægulv?

Et flydende gulv har flere navne. Det bliver også hyppigt kaldt for et svømmende gulv, og den maleriske betegnelse dækker over et gulv, der ikke bliver fastgjort til selve undergulvet. Vi har her at gøre med et gulv, der enten bliver lagt oven på betondæk eller plader, og som ikke som sådan er fastgjort.

Hvad består en etageadskillelse af?

Etageadskillelsen er enten udført i beton (tungt etagedæk) eller som bjælkelag (let etagedæk) bestående af træ eller stål. Dæk af jernbeton er enten skiver af præfabrikerede elementer eller massive plader støbt på stedet.

Hvad koster et etagedæk?

En yderligere god ting ved en etageadskillelse er, at projektet er overkommeligt prismæssigt, da en isolering af etageadskillelsen på 100 kvadratmeter koster i omegnen af 10.000-15.000 kroner. De fleste isoleringsfirmaer udfører isolering i etageadskillelser, og det bliver typisk indblæst med granuleret isolering.

Hvor langt kan spær spænde?

AFSTAND? Afstanden mellem spærene kan variere fra 6 mm. Hvis der anvendes fx fladt tag med tagpap og krydsfiner, kan det anbefales, at spærafstanden sættes til 600 mm, da det vil gå op med krydsfinerens bredde.

Hvor meget kan en limtræsbjælke holde?

Limtræ - Anvendelsesklasse 3: Limtræ og limtræsbjælker i anvendelsesklasse 3 er det mest hårdføre materiale. Limtræet og limtræsbjælkerne anvender man, hvor fugtindholdet i limtræet i længere perioder kan ligge over 18-20%.