:

Hvad kaldes en firkant hvor Diagonalerne er lige lange?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad kaldes en firkant hvor Diagonalerne er lige lange?
 2. Hvor mange vinkler i en trapez?
 3. Hvor mange grader er et kvadrat?
 4. Hvor mange spidse vinkler i en firkant?
 5. Hvad er en vinkelspids i en firkant?
 6. Hvad betyder Tetragon?
 7. Hvordan finder man vinklen i en trapez?
 8. Er et kvadrat altid et rektangel?
 9. Hvornår er en firkant et kvadrat?
 10. Hvad hedder en diamant firkant?
 11. Hvor mange vinkler er spidse?

Hvad kaldes en firkant hvor Diagonalerne er lige lange?

Rektangel. De fire vinkler er rette. Siderne er parvis parallelle. Diagonalerne krydser i dens midtpunkt.

Hvor mange vinkler i en trapez?

Hvis de to andre sider også er parallelle, er dette trapez samtidig et parallelogram. Fordi et trapez har denne brede definition, vil en rombe, et kvadrat og et rektangel også være en form for trapez, og alle har de den egenskab at de fire vinkler i figuren lagt sammen giver 360 grader.

Hvor mange grader er et kvadrat?

Eksempel:

90° + 60° + 30° = 180°En trekant har vinkelsummen 180°
90° + 90° + 90° + 90° = 360°Et rektangel har vinkelsummen 360°
70° + 110° + 70° + 110° = 360°En firkant har vinkelsummen 360°

Hvor mange spidse vinkler i en firkant?

Hvad er en firkant? En firkant er en figur med fire sider og fire vinkler. Der findes forskellige typer af firkanter. Man giver dem navne efter deres sider og vinkler.

Hvad er en vinkelspids i en firkant?

Firkant udspændt af vinklerne A , B , C og . Vinklerne og samt vinklerne og kaldes modstående vinkler. Siderne og samt siderne og kaldes modstående sider. En diagonal er en linje, der forbinder to vinkelspidser.

Hvad betyder Tetragon?

Tetragon, (gr. tetra- + -gon), firkant.

Hvordan finder man vinklen i en trapez?

 1. Vinkel A. A=180−D. A=sin−1(hd) A=cos−1(d2+a2−d222⋅d⋅a)
 2. Vinkel B. B=180−C. B=sin−1(hb) B=cos−1(b2+a2−d212⋅b⋅a)
 3. Vinkel C. C=180−B. C=90+cos−1(hb) C=cos−1(c2+b2−d222⋅c⋅b)
 4. Vinkel D. D=180−A. D=90+cos−1(hd) D=cos−1(c2+d2−d212⋅c⋅d)

Er et kvadrat altid et rektangel?

Hvis alle fire sider er lige lange, kalder man det et kvadrat. Så et kvadrat er også et rektangel og derfor er det de samme regneregler der gælder.

Hvornår er en firkant et kvadrat?

Man inddeler firkanter i følgende undergrupperinger: Et kvadrat har fire lige lange sider, og alle hjørner danner rette vinkler, dvs. måler 90 grader. Et parallelogram har parvis lige lange sider og hjørner der ikke (nødvendigvis) danner rette vinkler.

Hvad hedder en diamant firkant?

denne firkant er en rombe; denne firkant har sine fire sider af samme længde og sine fire forskellige hjørner; de diagonaler af denne firkant skærer i deres midten (med andre ord: Det er et parallelogram), og de er vinkelrette .

Hvor mange vinkler er spidse?

Spidse vinkler er mindre end 90 grader. Rette vinkler er præcis 90 grader. Stumpe vinkler er større end 90 grader.