:

Hvad er en personificering?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er en personificering?
 2. Hvad er besjæling og personificering?
 3. Hvad er symbolsprog?
 4. Hvilke typer billedsprog er der?
 5. Hvad er forskellen på besjæling og metafor?
 6. Hvad gør en besjæling?
 7. Hvad er en dråbe symbol på?
 8. Hvad er symbolik i dansk?
 9. Hvad er billedsprog eksempel?

Hvad er en personificering?

Personificering er dét at opfatte eller fremstille noget abstrakt som tilhørende en person. Personificering kan også bruges om vanskelighed med at behandle abstrakte forhold uden at tillægge dem konkrete menneskers ønsker og handlinger.

Hvad er besjæling og personificering?

Besjæling. At give døde ting en sjæl, altså liv, kaldes besjæling. Drejer det sig om, at når abstrakte fænomener (lykken, fædrelandet) får liv, taler vi om personifikation.

Hvad er symbolsprog?

Når man skriver SRO eller SRP, og et af fagene eksempelvis er matematik, så vil en del af besvarelsen bestå af formler eller matematiske sætninger. Det kalder vi symbolsprog.

Hvilke typer billedsprog er der?

Billedsprog

 • Metafor.
 • Sammenligning.
 • Personificering.
 • Besjæling.

Hvad er forskellen på besjæling og metafor?

Besjæling er en variant af metaforen og er, når man giver konkrete ting menneskelige følelser, egenskaber eller tanker. Det hedder således besjæling, fordi man giver en død ting sjæl, altså liv.

Hvad gør en besjæling?

Når man taler om besjæling, betyder det, at ”døde” ting eller dyr eller planter tillægges egenskaber, der ellers er forbeholdt mennesket. Det vil sige, at de for eksempelvis optræder med følelser eller tanker.

Hvad er en dråbe symbol på?

Dråbe vand og vandpyt, symbol på liv eller renhed.

Hvad er symbolik i dansk?

kunsten at anvende symboler (1), at udtrykke noget v. hj. af symboler; fremstilling, der skal forstaas som, bestaar af ell. grundes paa symboler; sindbilledlig fremstilling; ogs.: læren om symboler og disses udtydning.

Hvad er billedsprog eksempel?

Det er billedsprog, når man beskriver noget via sammenligninger, for eksempel stærk som en bjørn eller smuk som et stjerneskud. Her tydeliggør ordet 'som', at der er tale om en sammenligning. 'Stærk' forstås på realplan (findes i virkeligheden), mens 'bjørn' er på billedplan (der er ikke nogen konkret bjørn).