:

Hvem kan vedtage love i Danmark?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvem kan vedtage love i Danmark?
  2. Hvor mange ministre skal der udpeges?
  3. Hvilke rettigheder har dronningen?
  4. Hvem underskriver nye love?
  5. Hvordan kommer nye love til?
  6. Hvem kan foreslå love?
  7. Hvor mange ministre skal der sidde i en regering?
  8. Hvor ligger ministerierne?
  9. Hvem er statsoverhoved i Danmark?

Hvem kan vedtage love i Danmark?

Kongen kan for folketinget lade fremsætte forslag til love og andre beslutninger. § 22. Et af folketinget vedtaget lovforslag får lovskraft, når det senest 30 dage efter den endelige vedtagelse stadfæstes af kongen. Kongen befaler lovens kundgørelse og drager omsorg for dens fuldbyrdelse.

Hvor mange ministre skal der udpeges?

Ministre udpeges af statsministeren og udnævnes og afskediges af regenten, i praksis statsministeren. I Danmark er antallet af ministre ikke fast; det har siden 2. Verdenskrig normalt svinget mellem 15 og 20.

Hvilke rettigheder har dronningen?

SVAR. Dronningen har ingen magt over for regeringen og Folketinget, selv om det måske umiddelbart kan se sådan ud efter grundloven. Men læg mærke til grundlovens § 14, hvor dronningen "udnævner og afskediger" ministrene.

Hvem underskriver nye love?

Efter lovforslagets vedtagelse underskrives loven af regenten og af den relevante minister. Loven offentliggøres herefter i Lovtidende, og træder med mindre andet er besluttet, i kraft en uge efter denne offentliggørelse.

Hvordan kommer nye love til?

Alle medlemmer af Folketinget kan fremsætte lovforslag, men de fleste forslag bliver fremsat af regeringen. At vedtage love er Folketingets hovedopgave, og det er en langog møjsommelig proces. Alle medlemmer af Folketinget kan fremsætte lovforslag, men defleste forslag bliver fremsat af regeringen.

Hvem kan foreslå love?

Forslag til love kan fremsættes af ministre, såkaldte regeringsforslag, og af folketingsmedlemmer, private lovforslag. Private lovforslag er oftest godkendt af den folketingsgruppe, som forslagsstilleren hører til, og således i realiteten vedkommende partis forslag.

Hvor mange ministre skal der sidde i en regering?

juni 2019. Den består af ministre fra Socialdemokratiet og efterfølger Regeringen Lars Løkke Rasmussen III efter rød bloks valgsejr ved folketingsvalget den 5. juni 2019....

Regeringen Mette Frederiksen
DronningMargrethe 2.
Antal ministre20
Tidligere ministre (døde/trådt tilbage/fyret)4
RegeringspartiSocialdemokratiet

Hvor ligger ministerierne?

Justitsministeriet: Slotsholmsg København. Skatteministeriet: Nicolai Eigtveds G København. Ministeriet for fødevarer, fiskeri og ligestilling: Slotshomsg København. Ministeriet for nordisk samarbejde: Asiatisk Pl København.

Hvem er statsoverhoved i Danmark?

H.M. Dronning Margrethe: 50 år som statsoverhoved / Folketinget.