:

Hvad er forholdet mellem bredde og længde i Dannebrog?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er forholdet mellem bredde og længde i Dannebrog?
 2. Hvordan er Flagreglerne?
 3. Hvornår må man hejse flaget i dag?
 4. Hvilket flag må man hejse?
 5. Hvordan skal flaget foldes?
 6. Hvor stort skal et flag være i forhold til flagstangen?
 7. Hvor skal flaget ned?
 8. Hvordan flager man?
 9. Kan man få en bøde for at flage om natten?
 10. Er det ulovligt at flage med andre flag?
 11. Hvor længe må man flage med det ukrainske flag?
 12. Hvordan kasserer man et flag?
 13. Hvordan folder man Dannebrog sammen?
 14. Hvordan skaffer man sig af med et Dannebrog?
 15. Hvad kan en flagstang holde til?

Hvad er forholdet mellem bredde og længde i Dannebrog?

Hvad er flagets dimensioner (bredde og længde)? Flagets bredde skal være 0,2 gange flagstangens højde = 300 cm. Flagets længde skal være (37 : 28) X 3 cm. Et splitflag er et Dannebrogsflag, hvor yderenderne er formet som to trekantede splitter.

Hvordan er Flagreglerne?

Flaget hejses ved solopgang, dog aldrig før 8:00, og hales ned ved solnedgang. Flagning om natten er kun tilladt, hvis flaget er fuldt belyst af projektør eller lignende. Hejs aldrig et slidt eller meget falmet flag. Et flag, som har udtjent sin værnepligt, skal brændes.

Hvornår må man hejse flaget i dag?

Dannebrog være hejst fra solopgang, dog tidligst fra klokken 08.00, og skal som udgangspunkt tages ned senest ved solnedgang. Flagning efter solnedgang er muligt, men det stiller en række krav til hvordan flaget er belyst. Når Dannebrog bæres til og fra flagstangen bæres det over den ene arm.

Hvilket flag må man hejse?

Som udgangspunkt er det forbudt at hejse et andet lands flag i Danmark. Det fremgår af bekendtgørelsen om Forbud mod at benytte fremmede Nationsflag fra 1915. Men der er dog undtagelser. Du gerne hejse både det grønlandske og det færøske flag uden særlig tilladelse.

Hvordan skal flaget foldes?

Det er en god ide at være to om at folde et Dannebrogsflag og hold dig for øje, at det hvide kors ikke er synligt, når flaget er foldet og rullet sammen. Opbevar altid flaget et tørt sted, og benyt ikke plastikpose.

Hvor stort skal et flag være i forhold til flagstangen?

Flaget skal være i godt størrelsesforhold til flagstangen: Et stort flag skal have en højde på 1/5 af flagstangens højde. Hvor er mellemstort flag skal have en højde på 1/8 af flagstangens højde. Mens Stormflag skal have en højde på 1/10 af flagstangens højde.

Hvor skal flaget ned?

Flaget hejses først helt til tops og hales derefter ned til en højde, så underkanten af flaget er ud for midten af flagstangen. Når flaget hales ned, hejses flaget først til tops og hales derefter helt ned. Der kan flages på halv på dagen for dødsfaldet.

Hvordan flager man?

Flagregler

 1. Flag hejses og hales langsomt. ...
 2. Et flag bør ikke røre jorden.
 3. Personer i nærheden af flaget, bør under hejsning og haling have front mod flaget.
 4. En flagstang bør ikke stå tom. ...
 5. Når flaget er slidt og skal kasseres, siger man, at det skal brændes. ...
 6. Flagets højde må stå i passende forhold til flagstangens højde.

Kan man få en bøde for at flage om natten?

man flage om natten? Der findes ingen egentlige love for, hvordan du må flage med Dannebrog. Men det anses ikke som god skik og brug at flage døgnet rundt. At flage med Dannebrog er forbundet med en række traditioner og flagregler, som er blevet til kutyme for, hvordan du omgås Dannebrog med respekt.

Er det ulovligt at flage med andre flag?

Det er i Danmark ikke tilladt at flage med andre nationalflag end det danske uden tilladelse fra politiet. Man må dog gerne flage med det grønlandske flag, det færøske flag, de nordiske landes flag, FN-flaget og EU-flaget uden tilladelse.

Hvor længe må man flage med det ukrainske flag?

Tilladelse til flagning med ukrainske flag - forlænges til og med 1. september 2022. I lyset af Ruslands invasion af Ukraine meddeler Justitsministeriet ekstraordinært tilladelse til, at private og offentlige myndigheder, der måtte ønske det, flager med det ukrainske flag i perioden til og med den 1. september, 2022.

Hvordan kasserer man et flag?

Når flaget er slidt og skal kasseres, siger man, at det skal brændes. Dette er dog ikke altid muligt. Man bør derfor blot pakke det ind og lægge det i skraldespanden. Det vil jo herefter blive brændt på forbrændingsanstalten.

Hvordan folder man Dannebrog sammen?

Først foldes flaget på langs gennem det hvide, derefter bukkes den ene flange rundt så flaget ligner et W fra enden. Derefter rulles flaget stramt sammen fra den modsatte ende af standerliget. Hvis der er en flagsnor lægges denne rundt om flaget. Det holder flaget sammenrullet til det skal anvendes næste gang.

Hvordan skaffer man sig af med et Dannebrog?

Når flaget er slidt og skal kasseres, siger man, at det skal brændes. Dette er dog ikke altid muligt. Man bør derfor blot pakke det ind og lægge det i skraldespanden. Det vil jo herefter blive brændt på forbrændingsanstalten.

Hvad kan en flagstang holde til?

Vi anbefaler altid at tage flaget ned, hvis vindstyrken er over 13 m/s. Har du et stormflag, kan det dog tåle lidt mere. Brug vindstyrketabellen her på siden for at sikre dig, at det er forsvarligt at hejse dit flag.