:

Hvad er en Skalmodellen?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er en Skalmodellen?
 2. Er der lige mange protoner og elektroner i et atom?
 3. Hvor mange elektroner kan der være i en skal?
 4. Hvad er Elektronskaller?
 5. Hvad er Planetmodellen?
 6. Hvad betyder elektron?
 7. Hvad er en Nukleontal?
 8. Hvor mange elektroner kan der være i 6 skal?
 9. Hvad er en Elektronstruktur?
 10. Hvor finder man en elektron?
 11. Hvad mente Rutherford med sol og planeter?
 12. Hvordan kan en elektron springe til en tilstand med højere energi?
 13. Hvorfor hedder det elektroner?
 14. Hvad vil det sige at et atom er i en exciteret tilstand?

Hvad er en Skalmodellen?

Skalmodellen er en forenklet beskrivelse af de uhyre små atomer. Efter denne model fordeles elektronerne i et antal kugleskaller omkring kernen. I skallerne kan være to, otte eller endnu flere elektroner. Der kan dog højest være otte elektroner i den yderste skal.

Er der lige mange protoner og elektroner i et atom?

Hvis antallet af protoner og elektroner er lige, er atomet elektrisk neutralt. Men hvis et atom har flere eller færre elektroner end protoner, har atomet en effektiv ladning og kaldes for en ion. En kemisk sammensætning af atomer kaldes en kemisk forbindelse. Eksempler på kemiske forbindelser er molekyler og salte.

Hvor mange elektroner kan der være i en skal?

Der kan ikke være lige mange elektroner i hver skal. I den inderste skal er der kun plads til to elektroner, mens der kan være op til otte i den næste. Generelt er det maksimale antal elektroner i en skal det dobbelte af kvadratet på skalnummeret, altså 2,8,18,32,..

Hvad er Elektronskaller?

I den klassiske model for atomer er en elektronskal et diffust område, hvor der er størst sandsynlighed for at vekselvirke med en elektron.

Hvad er Planetmodellen?

Rutherfords atommodel kaldes også for planetmodellen, fordi den ligner vores solsystem, hvor planeterne kredser rundt om solen. Ernest Rutherford er født den 30 august 1871 på New Zealand og døde 19 oktober 1937. Han var en engelsk atomfysiker og han modtog Nobelprisen i 1908.

Hvad betyder elektron?

En elektron er en subatomar elementarpartikel. Den har en negativ elektrisk ladning på ca. -1,6 × 10-19 coulomb og en masse på 9,109 × 10-31 kg (0,51 MeV/c²), eller u (unit). Elektronen bliver almindeligvis betegnet e-.

Hvad er en Nukleontal?

Antallet af neutroner i kernen kaldes N (neutrontallet), og det samlede antal protoner og neutroner i kernen betegnes nukleontallet A.

Hvor mange elektroner kan der være i 6 skal?

P (6) Max 2×62= 72 elektroner. Q (7) Max 2×72= 98 elektroner.

Hvad er en Elektronstruktur?

Elektronstruktur, model til beskrivelse af elektroners rumlige placering og bevægelser i atomer, molekyler og faste stoffer. Elektronstrukturen har indflydelse på mange fysiske og kemiske egenskaber, fx et stofs stabilitet, reaktivitet, lysudsendelse og -optagelse samt elektriske og magnetiske egenskaber.

Hvor finder man en elektron?

Man finder ud af hvor mange elektroner, der er i grundstoffet, ved at minus nukleontallet og atomnummeret. Antallet af protoner i et bestemt grundstofs atomkerne er det samme som stoffets nummer i det periodiske system.

Hvad mente Rutherford med sol og planeter?

Kernefysikkens grundlægger Rutherfords atommodel kaldes også for planetmodellen, fordi den ligner vores solsystem, hvor planeterne kredser rundt om solen. Ernest Rutherford er født den 30 august 1871 på New Zealand og døde 19 oktober 1937. Han var en engelsk atomfysiker og han modtog Nobelprisen i 1908.

Hvordan kan en elektron springe til en tilstand med højere energi?

Emission. Et atom kan springe til en stationær tilstandmed lavere energi ved at emittere (udsende) en foton. Ved absorption eller emission af en foton går atomet fra en stationær tilstand til en anden, og elektronen skifter bane. Skiftet sker ikke gradvist.

Hvorfor hedder det elektroner?

Atomer består af en kerne af protoner og neutroner med elektroner omkring sig, hvis bedste beskrivelse er tredimensionelle stående bølger i rumtiden. Elektroner har mindre masse end de to andre partikler; en proton har en masse, der er ca. 1.800 gange så stor som en elektrons....

Elektron
OpdagelseThomson (1897)

Hvad vil det sige at et atom er i en exciteret tilstand?

En exciteret eller anslået tilstand referer til et kvantemekanisk system - fx en elektron, et atom, en ion, eller et molekyle - der er i et højere energiniveau end grundtilstanden. Elektron-excitering betegner således overførslen af en bunden elektron til en tilstand, som stadig er bundet, men som også har mere energi.