:

Er sygedage betalt?

Indholdsfortegnelse:

 1. Er sygedage betalt?
 2. Hvem har ikke ret til løn under sygdom?
 3. Hvor lang tid skal man være ansat for at få løn under sygdom?
 4. Hvem betaler sygeløn?
 5. Hvornår skal en timelønnet have løn under sygdom?
 6. Hvad må man ikke når man er sygemeldt?
 7. Er det lovligt at timelønnede ikke får løn under sygdom?
 8. Hvad er fast påregnelige tillæg?
 9. Hvor lang tid kan man være sygemeldt med stress?
 10. Hvad får arbejdsgiver i sygedagpengerefusion?
 11. Hvornår har arbejdsgiver ret til sygedagpengerefusion?
 12. Kan timelønnet få sygedagpenge?
 13. Hvad er sædvanlig løn?
 14. Hvad må man lave når man er sygemeldt med stress?
 15. Kan man blive fyret når man er sygemeldt med stress?
 16. Hvordan sikrer du dig en lønforhandling?
 17. Hvornår Har arbejdsgiveren modtaget løn?
 18. Hvornår kan du få udbetalt løn?
 19. Hvad er løn for sygeplejersker?

Er sygedage betalt?

Sygedagpenge fra din arbejdsgiver Får du ikke udbetalt fuld løn fra din arbejdsgiver, når du er syg, skal din arbejdsgiver udbetale sygedagpenge til dig i de første 30 kalenderdage. Det kræver dog, at du har været ansat hos din arbejdsgiver uafbrudt i de seneste otte uger før fraværet.

Hvem har ikke ret til løn under sygdom?

Ikke-funktionær eks. frisører, murer, og andre håndværkere, ikke har krav på fuld løn under sygdom, men at de derimod har ret til sygedagpenge i henhold til sygedagpengeloven.

Hvor lang tid skal man være ansat for at få løn under sygdom?

Din arbejdsgiver skal som hovedregel udbetale sygedagpenge til dig de første 30 kalenderdage. For at sygedagpenge fra din arbejdsgiver skal du have været ansat uafbrudt de seneste 8 uger med mindst 74 timers beskæftigelse.

Hvem betaler sygeløn?

Sygeløn. Din arbejdsgiver udbetaler sygeløn til dig, hvis du har været ansat i mindst otte uger og haft 74 timer. Er du ansat efter en overenskomst, som giver dig ret til sygeløn fra arbejdsgiveren ud over 30 kalenderdage, fortsætter arbejdsgiveren med at udbetale sygeløn til dig.

Hvornår skal en timelønnet have løn under sygdom?

Som timelønnet har du måske ret til dagpenge under sygdom Er du syg i mere end 14 dage, kan du have ret til sygedagpenge fra kommunen. Er du ansat hos en privat arbejdsgiver har du i visse tilfælde ret til fuld løn under sygdom selv om du er timelønnet. Det afhænger af din overenskomst.

Hvad må man ikke når man er sygemeldt?

Du heller ikke fortsætte et bijob under din sygemelding – også selvom din arbejdsgiver i sin tid har givet dig tilladelse til at have et job ved siden af. Hvis du fx står og vender plader til fester i weekenden, kunne du måske også tage telefonen eller lave andre lettere opgaver på din sædvanlige arbejdsplads.

Er det lovligt at timelønnede ikke får løn under sygdom?

Som timelønnet er du så løst ansat, at du ikke har ret til løn under sygdom. I princippet betragtes du som opsagt og derfor ledig, så snart du som timelønnet melder dig syg. I stedet for løn under sygdom kan du derfor have ret til almindelige dagpenge, så længe du er syg.

Hvad er fast påregnelige tillæg?

Fast påregnelige tillæg” er tillæg, der gives som en del af lønnen for arbejdet, som den pågældende er antaget til fast at udføre. Fast påregnelige arbejdsfunktionsbestemte tillæg indgår i den sædvanlige løn, hvad enten de har været ydet for enkelte eller samtlige timer.

Hvor lang tid kan man være sygemeldt med stress?

Det er individuelt, hvor langvarig en sygemelding på grund af stress bør vare, og der er ikke nogen faste rammer for, hvor længe du kan være sygemeldt. Mange oplever, at det tager længere tid, end de havde regnet med, før de kan vende tilbage til arbejdet efter at have været ramt af stress.

Hvad får arbejdsgiver i sygedagpengerefusion?

Refusionen svarer til de sygedagpenge, som din medarbejder ville have haft ret til, hvis ikke du udbetalte løn. Du skal altså selv dække differencen mellem medarbejderens løn og sygedagpengene. Din ret til refusion er dog betinget af, at medarbejderen opfylder betingelserne for udbetaling af sygedagpenge fra kommunen.

Hvornår har arbejdsgiver ret til sygedagpengerefusion?

Arbejdsgiverperiode. Såfremt en medarbejder har ret til betaling under sygdom, har I mulighed for at få refusion, hvis medarbejderen er syg i mere end 30 dage. De første 30 dage skal I selv betale uden mulighed for at få sygedagpengerefusion. Det kaldes arbejdsgiverperioden. .

Kan timelønnet få sygedagpenge?

Som timelønnet har du måske ret til dagpenge under sygdom Er du syg i mere end 14 dage, kan du have ret til sygedagpenge fra kommunen. Er du ansat hos en privat arbejdsgiver har du i visse tilfælde ret til fuld løn under sygdom selv om du er timelønnet.

Hvad er sædvanlig løn?

Sædvanlig løn er defineret som den løn, som den ansatte har kunnet regne med at tjene. Sædvanlig løn er inkl. pensionsbidrag og fast påregnelige tillæg. ”Fast påregnelige tillæg” er tillæg, der gives som en del af lønnen for arbejdet, som den pågældende er antaget til fast at udføre.

Hvad må man lave når man er sygemeldt med stress?

Er du sygemeldt med stress, er der begrænsninger for, hvad du lave. Grundlæggende handler det om, at du ikke udføre aktiviteter, der forværrer din stress, fordi formålet med din sygemelding er, at du skal blive rask, fx kan nogle opfatte en rejse som belastende, mens andre anser det som afslappende.

Kan man blive fyret når man er sygemeldt med stress?

Regler for fyring på grund af stress En sygemelding beskytter ikke én mod en fyring. Heller ikke selvom sygemeldingen er begrundet i arbejdsrelateret stress. Nogle tror fejlagtigt, at 120-dages reglen i funktionærloven beskytter dem mod at blive fyret, mens de er syge. Men reglen er nærmere i arbejdsgiverens favør.

Hvordan sikrer du dig en lønforhandling?

 • Vær derfor opmærksom på, at der sker en lønforhandling når du skifter job, så du sikrer dig at du får det samme eller mere i løn end i din tidligere stilling. Du kan argumentere for, at dine nuværende tillæg er udtryk for nogle kompetencer, som du medbringer i den nye stilling.

Hvornår Har arbejdsgiveren modtaget løn?

 • Frist for betaling  Når du opdager, at du ikke har modtaget løn, skal du sende påkravet hurtigst muligt, og arbejdsgiveren har efterfølgende have en frist på 5 dage til at indbetale den manglende løn.

Hvornår kan du få udbetalt løn?

 • Gør du det senere, kan Lønmodtagernes Garantifond afvise at udbetale dit krav. Sagsbehandlingstiden kan variere, men typisk vil der gå omkring 8 uger, fra de har modtaget anmeldelsen, til du får udbetalt din løn. Hvem kan få udbetalt løn?

Hvad er løn for sygeplejersker?

 • Det er Dansk Sygeplejeråd, der forhandler løn for sygeplejersker og skriver under på aftaler, men den enkelte sygeplejerske må gerne drøfte løn med sin leder og fortælle om sine forventninger til lønnen og hvordan den skal udvikle sig.