:

Hvor gammel er en granitsten?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor gammel er en granitsten?
 2. Hvad for en bjergart er granit?
 3. Kan man finde granit i Danmark?
 4. Kan man selv skære i granit?
 5. Hvor kommer stenene fra?
 6. Hvilke 3 typer sten findes der?
 7. Hvad hedder de 3 overordnede Bjergarts typer?
 8. Hvilke sten kan man finde i Danmark?
 9. Kan du finde krystaller i Danmark?
 10. Hvordan hugger man i granit?
 11. Hvordan flækker man en sten?
 12. Hvordan er stenene kommet til Danmark?
 13. Hvordan er Kinnediabas dannet?
 14. Hvilken stentype er et sediment?

Hvor gammel er en granitsten?

De fleste granitter og gnejser på stranden er mellem 1 og 2 mia. år gamle. Mange af de røde sandsten blev dannet for godt 600 mio. år siden, stort set samtidigt med de første flercellede dyr.

Hvad for en bjergart er granit?

Granit er en almindelig gruppe af magmatiske bjergarter, der bliver dannet på store dybder og stort tryk under kontinenter.

Kan man finde granit i Danmark?

Granit kan du finde på alle danske strande, fordi bjergarten findes vidt udbredt i hele Norden. De mineraler, granittens består af, er ofte lette at kende fordi mineralkornene er store. Du kan se feldspat, der ofte er rødlig, men som også kan være hvid, gul eller grøn. Kvarts, som ligner glas findes altid i granit.

Kan man selv skære i granit?

Den eneste måde at skære ordentligt i granit er med en diamantskive. Den almindelige carborundumskive er slidt op før du får begyndt. Derfor: til det egentlige skærearbejde i granit er en almindelig carborundumskive uanvendelig.

Hvor kommer stenene fra?

Eruptive sten er dannet ud fra smeltet magma. Sedimentsten er opstået ved sammenpresning af nedbrudte bjergarter. Metamorfe sten blev skabt ved opvarmning, omlejring og sammenpresning i stor dybde af eruptiver eller sedimenter. I de tilfælde, hvor der findes aftryk af organisk materiale i stenen, taler man om fossiler.

Hvilke 3 typer sten findes der?

Typer af sten – råjord

 • Basalt.
 • Feldspat.
 • Flint.
 • Gnejs.
 • Granit.
 • Lava.
 • Marmor.
 • Pimpsten.

Hvad hedder de 3 overordnede Bjergarts typer?

Man opdeler bjergarter i tre hovedgrupper: magmatiske bjergarter, metamorfe bjergarter og sedimentære bjergarter.

Hvilke sten kan man finde i Danmark?

 • Danmarks Naturkanon.
 • Meteorit. Øje gnejs. Rav. Flint. Kalksten. Ormerørssandsten. Rød sandsten. Kinnediabas. Basalt. Gnejs. Granit. Rhombeporfyr.
7. apr. 2022

Kan du finde krystaller i Danmark?

De små krystaller i din sten er det, man vil kalde "bjergkrystal". På Bornholm kan man finde særligt store (efter danske forhold) bjergkrystaller. I 1700 tallet blev de udnyttet til smykkefremstilling.

Hvordan hugger man i granit?

Granitsten kan deles efter behag. Både på tværs, langs og diagonalt. Slås der på langs af stenens årer, flækker stenen nemt, mens det er noget sværere, hvis den skal deles på tværs af årerne. Endelig er det på grund af jernets større kontakflade nemmere at hugge i en glat sten frem for en ru sten.

Hvordan flækker man en sten?

Du kan flække en Kampesten ved at bore en række 6-8 mm huller, der hvor stenen skal flækkes. Der skal være 5-8 cm mellem hullerne, der skal være minimum 3-4 cm dybe. Hullerne borer du med et såkaldt SDS bor og en borehammer. Til flækningen bruger du en almindelig mejsel og en kraftig mukkert.

Hvordan er stenene kommet til Danmark?

Hvor kommer stenene fra? Sten, der er fundet i Danmark, kommer fra Sydnorge, Mellem- og Sydsverige, Ålandsøerne, Østersøens bund, Bornholm og fra det øvrige Danmark. Se et kort over ledeblokke.

Hvordan er Kinnediabas dannet?

Kinnediabas. Kinnediabas og de andre Vestergötlanddiabaser er permiske gangbjerarter, som dannedes samtidig med (og utvivlsomt også årsagsmæssigt sammenhængende hermed) magmatismen i Oslofeltet. De dannede udbredte gange i de kambrosiluriske aflejringer, men er siden delvist borteroderet.

Hvilken stentype er et sediment?

Sedimenterne kan efter partikelstørrelse inddeles i sten og grus, sand, silt og ler; de tilsvarende sedimentære bjergarter benævnes konglomerat, sandsten, siltsten og lersten eller skifer.