:

Hvor bred er en alm bil?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor bred er en alm bil?
 2. Hvor bred må en bil være med læs?
 3. Hvad er det højeste en bil må være?
 4. Hvad måler en bil?
 5. Hvor langt væk fra bilen skal advarselstrekanten stå?
 6. Hvor bred må en landbrugsmaskine være?
 7. Hvad er et køretøjs egenvægt?
 8. Hvor bredt må gods være?
 9. Hvor bred last på lastbil?
 10. Hvor stor er en parkeringsbås?
 11. Hvor bred er en standard parkeringsplads?
 12. Hvor langt fra bilen skal advarselstrekanten sættes ud ved motorhavari på denne vej?
 13. Hvem får bøden hvis man ikke har sele på?

Hvor bred er en alm bil?

Højde, længde og bredde En bil må, med eller uden belæsning ikke fylde mere end: Bredde: 2,55 m. Højde: 4,00 m. Længde: 12,0 m.

Hvor bred må en bil være med læs?

Når du skal transportere gods i bil eller på trailer, længden på det maks. være 12 meter. Den samlede længde af vogntoget – altså bil plus trailer, dog ikke overstige 18,75 meter. Bredden for bil eller trailer med læs må ikke overstige 2,55 meter.

Hvad er det højeste en bil må være?

Et køretøj ikke have større højde end 4,00 m. viadukter, ledninger og lignende at sikre sig, at passagen kan foretages uden fare eller ulempe. § 14. Højden måles lodret fra plan vejbane til den del, der rager højest op, med de undtagelser, der fremgår af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer.

Hvad måler en bil?

Vi måler dit køretøj fra fronten til den bagerste del inklusiv alle former for monterede objekter. Det betyder, at hvis du eksempelvis har cykler eller en bagageboks monteret bagpå, så skal de medregnes, når du måler længden af dit køretøj.

Hvor langt væk fra bilen skal advarselstrekanten stå?

Advarselstrekant skal anbringes yderst på kørebanen i samme side som det standsede køretøj. Trekanten skal anbringes med front mod færdselsretningen mindst 50 meter, på motorvej dog mindst 100 meter, før det standsede køretøj.

Hvor bred må en landbrugsmaskine være?

Kun ved kørsel med arbejdsredskab og påhængsredskab særligt indrettet til landbrugs-skovbrugs eller vejarbejde bredden overstige 2,55 m. Kun når der køres mellem mark og gård, maskinstation og kunder og ejendomme med fælles maskiner bredden overstige 3,0 m uden redskab og 3,30 m med redskab.

Hvad er et køretøjs egenvægt?

Egenvægt: Fremgår af registreringsattesten, og er den vægt som køretøjet vejer uden passagerer, last m.m. Køreklar vægt: Fremgår af nye registreringsattester, og er vægten af bilen inkl. fører og benzin, olie m.m. Køreklar vægt er typisk 125 kg højere end egenvægten.

Hvor bredt må gods være?

En anhænger højest være 255 cm bred. Og 70 cm bredere end den bil, der trækker den (0,35 m i hver side).

Hvor bred last på lastbil?

Følgende kørsel forudsætter, at der er udstedt særtransporttilladelse: 1) Godstransport på lastbil eller vogntog bestående af lastbil og påhængs- eller sættevogn, som medfører, at særtransporten overstiger en bredde på 3,30 m eller en højde på 4,10 m.

Hvor stor er en parkeringsbås?

Her anbefaler eksperter på området, at du som minimum bør afsætte 2,20 til 2,30 meter i bredden og mellem 4,6 og 5 meter i længden til en parkeringsplads, alt efter hvordan tilkørselsforholdene til parkeringspladsen er.

Hvor bred er en standard parkeringsplads?

I 2010 ændrede Vejdirektoratet sin vejledende bredde på vinkelrette P-pladser fra 230 cm til 250 cm, men den er altså kun vejledende. Til sammenligning er eksempelvis en VW Golf vokset 19 cm i bredden fra 161 cm til 180 cm, siden den første model kom i 1974 og til i dag.

Hvor langt fra bilen skal advarselstrekanten sættes ud ved motorhavari på denne vej?

Trekanten skal anbringes med front mod færdselsretningen mindst 50 meter, på motorvej dog mindst 100 meter, før det standsede køretøj. Stk. 3.

Hvem får bøden hvis man ikke har sele på?

Hvis en passager under 15 år ikke er spændt fast, får føreren af bilen en bøde og et klip i kørekortet. Hvis passageren er fyldt 15 år, får han/hun selv en bøde.