:

Hvad er Danmark god til?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er Danmark god til?
 2. Er der nogle af de varer vi køber i udlandet som vi selv kunne producere?
 3. Hvordan ser den danske udenrigshandel ud?
 4. Hvad er Danmarks største eksport?
 5. Hvad er typisk dansk?
 6. Hvad gør Danmark til Danmark?
 7. Hvilke importvarer er vigtige for Danmark?
 8. Hvilke tre lande i verden eksporterer flest varer?
 9. Hvem eksporterer Danmark til?
 10. Hvad eksporterer Danmark mest af 2021?
 11. Hvilke af følgende lande hører til blandt de tre største eksportmarkeder for danske virksomheder?
 12. Hvad er vi danskere kendt for?
 13. Hvad er dansk kultur?
 14. Hvad gør Danmark specielt?

Hvad er Danmark god til?

De vigtigste indtægtskilder i Danmark er olie og anden energi, medicinalindustri, landbrugsvarer, skibsfart og ydelser inden for it-branchen. BNP pr. Indbygger: 40.400 euro PPS (2020).

Er der nogle af de varer vi køber i udlandet som vi selv kunne producere?

Kig dig omkring, og du vil opdage, at mange af tingene i din dagligdag kommer fra udlandet. Det er jo ikke alle varer, som vi selv magter at producere. Desuden er de små lande meget afhængige af råstoffer, som de sjældent selv besidder på grund af deres begrænsede størrelse.

Hvordan ser den danske udenrigshandel ud?

Varerne løfter udenrigshandlen til før COVID-19 I begyndelsen af 2020 blev Danmarks handel med udlandet påvirket af pandemien. Fra januar til maj 2020 var der et fald på 17 pct. i eksporten af varer og tjenester, mens importen faldt 16 pct.

Hvad er Danmarks største eksport?

Danmark eksporterer årligt varer og tjenester for over 1.000 mia. kr. Søtransport, kemikalier (herunder medicinalvarer) og maskiner er blandt de største vare- og tjenestegrupper.

Hvad er typisk dansk?

Stegt flæsk er en dansk ret, som er blevet spist siden 1890'erne. Med 1800-tallets eksport af bacon til England opstod mange af de retter, vi regner som danske: Medisterpølse, frikadeller, flæskesteg og andet sulemad, som vi bedst kender fra julefrokosterne.

Hvad gør Danmark til Danmark?

Frihed: Frihed er den grundlæggende værdi for det danske demokrati. I den vestlige tradition hænger folkets frihed sammen med den enkelte borgers frihed. Tillid: Den danske tillidskultur bygger på en forventning om, at ens medborgere og offentlige institutioner er troværdige.

Hvilke importvarer er vigtige for Danmark?

Korn og foderstoffer udgør tilsammen 24 pct. af importen og omfatter særligt foder til den animalske produktion, fx økologisk mælk, æg og kød. Danmarks vigtigste importland er Tyskland, der står for 19 pct. af den samlede import.

Hvilke tre lande i verden eksporterer flest varer?

EU-27, USA og Kina tegnede sig i 2018 for 42 % af verdens samlede varehandel. I 2019 var EU-27's største samhandelspartnere USA (for eksport) og Kina (for import). Maskiner og køretøjer tegnede sig for over 41 % af EU-27's eksport og 33 % af importen i 2019.

Hvem eksporterer Danmark til?

Vi eksporterer mest til vores nabolande og USA kroner, USA er næststørst med 136 mia. kroner og Sverige tredjestørst med 124 mia. kroner. Storbritannien og Norge følger efter på en fjerde- og femteplads med henholdsvis 86 og 73 mia.

Hvad eksporterer Danmark mest af 2021?

Den største eksportvare på fødevareområdet er imidlertid stadig kød og kødvarer, som udgør knap en fjerdedel af den samlede danske eksport af føde- og drikkevarer. Her eksporteres fortsat primært til lande uden for EU. Eksporten af kød og kødvarer til verden uden for EU udgjorde således 19,7 mia. kr.

Hvilke af følgende lande hører til blandt de tre største eksportmarkeder for danske virksomheder?

Det største marked er Tyskland med 155 mia. kroner, USA er næststørst med 136 mia. kroner og Sverige tredjestørst med 124 mia.

Hvad er vi danskere kendt for?

Her kommer vi nemlig med fire ting, som Danmark i stor grad er kendt for i resten af verden.

 • H. C. Andersen. Hvad der er én dansker, der har gjort sig bemærket jorden rundt, så er det i den grad Hans Christian Andersen. ...
 • Hygge. En anden ting, vi danskere er kendt for, er vores hygge. ...
 • Dansk design. ...
 • Vikingerne.
14. dec. 2020

Hvad er dansk kultur?

Som manifeste symboler for en særlig dansk kultur nævnes ofte det fælles sprog og en fælles religion, udtrykt gennem folkekirken. I denne henseende er forudsætningerne for "den danske kultur" som en enhedskultur Indfødsretloven i 1776, afståelsen af Norge i 1814 og Slesvig-Holsten i 1864.

Hvad gør Danmark specielt?

Det er ikke altid lige let at få en dansk ven, men sker det, har du en ven for livet. Balancen mellem arbejde og privatliv er fantastisk. Børn, ældre, unge, voksne. Danskerne cykler i al slags vejr – det være både slud, regn og bragende solskin.